| | | |


Odbor pro rozvoj

Odbor pro rozvoj zajišťuje podporu, poradenství a administraci grantových schémat, která jsou financována především v rámci strukturálních fondů (OP VK, OP VaVpI, ostatní operační programy), Rozvojových programů MŠMT a interní soutěže Fondu rozvoje MU.

Odbor pro rozvoj koordinuje přípravu nového programového období 2014 - 2020. Sleduje aktuální dění na poli Strukturálních fondů EU a zajišťuje jejich přenos směrem k vedení MU a na HS.

Základní informace o novém programovém období naleznete zde.

Newsletter OPR
Newsletter OPR je informačním materiálem, ve kterém jsou souhrnně nabízeny aktuální informace k operačním programům za dané období. Newsletter naleznete zde.

 


nahoru