| | | |


Rozvojové projekty - archiv

ROZVOJOVÉ PROJEKTY 2017

V souladu s Vyhlášením Centralizovaného rozvojového programu pro rok 2017 předložila Masarykova univerzita Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 31.10.2016 celkem 13 projektových žádostí (3 projekty tzv. v limitu, 9 projektů rozsáhlých a 1 projekt v roli partnera bez finanční účasti).

Na základě posouzení předložených projektů Radou programů MŠMT bylo k realizaci vybráno 7 projektů s finančními prostředky ve výši 11.243 tis. Kč pro MU.

ROZVOJOVÉ PROJEKTY 2016

V roce 2016 bylo na půdě MU realizováno celkem 7 projektů. U tří z nich vystupovala MU jako hlavní koordinátor meziuniverzitní spolupráce a čtyři projekty řešila MU jako partner s finanční účastí. Při realizaci těchto projektů hospodařila MU s finančními prostředky v celkové výši 9.533 tis. Kč.

Prezentace výsledků jednotlivých projektů řešených v roce 2016 nalezenete na tomto odkazu.

ROZVOJOVÉ PROJEKTY 2015

Centralizované rozvojové projekty 2015

Pro rok 2015 byly Centralizované rozvojové projekty vyhlášeny v obdobném schématu jako v roce 2014, a to s omezením možnosti podat maximálně tři projekty za instituci (výjimkou jsou "rozsáhlé projekty" na jejichž řešení se podílí nejméně 13 vysokých škol).

Vyhlášení Centralizovaných rozvojových projektů na rok 2015

Masarykova univerzita se zapojila celkem do pěti centralizovaných rozvojových projektů.

Seznam podpořených CRP 2015 a výsledky dle jednotlivých škol

Závěrečné zprávy projektů CRP 2015

Výstup z centralizovaného rozvojového projektu 2015 - Metodika dlouhodobého ukládání a archivace digitálních dokumentů - zveřejněno na stránkách MŠMT

Interní rozvojové projekty 2015

Masarykově univerzitě byly na řešení Institucionálního rozvojového plánu 2015 přiděleny prostředky ve výši 121,6 mil. Kč. Na MU  bylo v roce 2015 řešeno celkem 19 interních rozvojových projektů, které pomáhaly naplnit cíle Aktualizace dlouhodého záměru MU pro rok 2015 a ukazatele Institucionálního rozvojového plánu.

Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Přehled řešených interních rozvojových projektů 2015

Závěrečné zprávy interních rozvojových projektů 2015

V rámci IRP 2015 byl vyhlášen také druhý ročník celouniverzitní soutěže Fondu rozvoje Masarykovy univerzity (FRMU 2015). Na tuto aktivitu bylo vyčleněno celkem 13 mil. Kč.

ROZVOJOVÉ PROJEKTY 2014

Centralizované rozvojové projekty 2014

Pro rok 2014 byly Centralizované rozvojové projekty vyhlášeny v novém užším schématu. 

Vyhlášení Centralizovaných rozvojových projektů na rok 2014

V roce 2014 řešila MU pouze jeden centralizovaný projekt, a to projekt s reg. č. C6 „Osobnostním rozvojem ke kariérnímu uplatnění studentů (ORKUS)“, v němž MU zastává roli koordinátora. Celková výše dotace činila 6 300 tis. Kč (z toho pro MU 2 384 tis. Kč). Na projektu spolupracovaly další tři vysoké školy (VUT, UHK a VFU).

Závěrečná zpráva projektu "ORKUS“

Výsledky CRP 2014 dle jednotlivých vysokých škol

Interní rozvojové projekty 2014

Masarykově univerzitě byly na řešení Institucionálního rozvojového plánu 2014 přiděleny prostředky ve výši 121,4 mil. Kč. Na MU  bylo v roce 2014 řešeno celkem 22 interních rozvojových projektů, které pomáhaly naplnit cíle Aktualizace dlouhodého záměru MU pro rok 2014 a ukazatele Institucionálního rozvojového plánu.

Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2014

Přehled řešených interních rozvojových projektů 2014

Od roku 2014 byla do Institucionálního rozvojového plánu začleněna nová část agendy. Finanční prostředky určené na bývalé projekty FRVŠ, byly rozhodnutím MŠMT zahrnuty do Institucionálního rozvojového plánu. Pro tyto účely pak byla na MU vyhlášena interní soutěž Fond rozvoje Masarykovy univerzity (FRMU 2014).

ROZVOJOVÉ PROJEKTY 2013

Centralizované rozvojové projekty 2013

V rámci vyhlášených Centralizovaných rozvojových programů pro rok 2013 řešila Masarykova univerzita 3 projekty - jeden projek MU koordinátor, jeden projekt MU partner s finanční účastí a jeden samostatný projekt.

Vyhlášení Rozvojových projektů na rok 2013

Výsledky CRP 2013 dle jednotlivých škol z MŠMT

Závěrečné zprávy Centralizovaných rozvojových projektů 2013

Interní rozvojové projekty 2013

Masarykově univerzitě bylo na řešení IRP 2013 přiděleno 93,9 mil. Kč (z toho 74,9 mil. Kč neinvestičních prostředků a 19 mil. Kč investičních prostředků).

Vyhlášení Rozvojových projektů na rok 2013

Přehled řešených interních rozvojových projektů 2013

Závěrečné zprávy interních rozvojových projektů 2013

ROZVOJOVÉ PROJEKTY V ROCE 2012

Centralizované rozvojové projekty 2012

V rámci vyhlášených Centralizovaných rozvojových programů pro rok 2012 Masarykova univerzita řešila 8 projektů.

Vyhlášení rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2012

Seznam podaných a přijatých centralizovaných rozvojových projektů MU 2012 

Výsledky centralizovaných rozvojových projektů 2012 

Závěrečné zprávy Centralizovaných rozvojových projektů 2012

Interní rozvojové projekty 2012

Interní rozvojové projekty nahradily Decentralizované rozvojové projekty a Masarykově univerzitě byl na rok 2012 schválen rozpočet v požadované výši 92,8 mil. Kč. Dodatkem k Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace na řešení schválených Institucionálních rozvojových projektů byly prostředky navýšeny o 18,75 mil. Kč.

Vyhlášení rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2012

Výsledky institucionálních rozvojových plánů 2012

Závěrečné zprávy interních rozvojových projektů 2012


ODKAZY

 nahoru