| | | |


Centralizované rozvojové projekty

Vysoké školy soutěží o podporu vyčleněnou na Centralizované rozvojové programy v rámci tematického okruhu zaměřeného na meziuniverzitní spolupráci. Program je vyhlašován každoročně Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Projekty jsou podpořeny na základě doporučení Rady programů, poradního orgánu ministerstva, složeného ze zástupců ministerstva, Rady vysokých škol a České konference rektorů.

Centralizované rozvojové projekty 2020

V rámci Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro rok 2020 jsou podporovány aktivity směřující ke sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v ČR (pouze veřejné vysoké školy ČR).

Univerzita má možnost zapojit se:

  • nejvýše do pěti projektů (tzv. v limitu) - na projektu musí spolupracovat minimálně dvě vysoké školy, výše podpory 1.000 – 15.000 tis. Kč na projekt. O tématech těchto projektů již rozhodlo vedení univerzity. 
  • dále do neomezeného počtu rozsáhlých projektů (tzv. 18+) - tyto projekty musí řešit nejméně 18 vysokých škol, výše podpory 5.000 – 20.000 tis. Kč na projekt. Přihlášky projektových záměrů jsou otevřené. V případě zájmu o řešení projektu je nutné nás kontaktovat do 23. září 2019!

Podmínky pro rozsáhlé projekty 18+ (dle rozhodnutí rektora):

  • Vedení univerzity nebude omezovat počet projektů, o všech projektových záměrech bude průběžně informováno a s jejich předložením musí souhlasit.
  • Dopad projektového záměru na více hospodářských středisek.
  • U pokračujících projektů provést revizi realizovaných výstupů v r. 2019, co má pokračování projektu přinést, jaké budou konkrétní navazující výstupy.
  • Sběr projektových záměrů probíhá průběžně. První kolo sběru rozpracovanějších záměrů proběhne k datu 31. srpna 2019 a druhé kolo k 23. září 2019.

Všechny projekty se předkládají ministerstvu do 31. října 2019. Postup a předkládání projektů kordinuje Odbor pro rozvoj RMU. 

Bližší informace k podmínkám a postupu na MU naleznete v Metodickém listu pro přípravu a řešení CRP 2020 na MU.

Související dokumenty:

Centralizované rozvojové projekty 2019

V rámci CRP 2019 byl opět vyhlášen jeden program „Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol“ určený ke sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v ČR.

Univerzita měla možnost zapojit se do čtyř projektů (tzv. v limitu), o jejichž tématech rozhodlo vedení univerzity a dále do neomezeného počtu rozsáhlých projektů, které musí řešit nejméně 18 vysokých škol.

V souladu s Vyhlášením předložila Masarykova univerzita celkem 9 projektových žádostí (4 projekty tzv. v limitu a 5 projektů rozsáhlého chrakteru). K realizaci bylo Radou programů MŠMT vybráno všech 9 projektů s finančními prostředky ve výši 12.909 tis. Kč pro MU.

Související dokumenty:

Veškeré informace a materiály k Vyhlášení CRP 2019 jsou zveřejněny na stránkách MŠMT.

Centralizované rozvojové projekty 2018

V souladu s Vyhlášením předložila Masarykova univerzita celkem 8 projektových žádostí (3 projekty tzv. v limitu a 5 projektů rozsáhlého chrakteru). K realizaci bylo Radou programů MŠMT vybráno 6 projektů s finančními prostředky ve výši 10.130 tis. Kč pro MU.

Související dokumenty:

Veškeré informace a materiály k Vyhlášení CRP 2018 jsou zveřejněny na stránkách MŠMT.


ODKAZY


DOKUMENTY


nahoru