| | | |


Centralizované rozvojové projekty

Vysoké školy soutěží o podporu vyčleněnou na Centralizované rozvojové programy v rámci tematického okruhu zaměřeného na meziuniverzitní spolupráci. Program je vyhlašován každoročně Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Projekty jsou podpořeny na základě doporučení Rady programů, poradního orgánu ministerstva, složeného ze zástupců ministerstva, Rady vysokých škol a České konference rektorů.

Centralizované rozvojové projekty 2021

Vyhlášení CRP pro rok 2021

Parametry Vyhlášení CRP 2021 jsou velmi podobné předchozím letům, cíleno je na sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v ČR. Největší změna je v podporovaných tematických zaměřeních, které s ohledem na letošní pandemickou situaci covid-19 směřují především k podpoře distančního vzdělávání a navazujících oblastí. Tato témata budou letos pro MŠMT prioritní - a) až e). Ve Vyhlášení ale zůstávají i některá témata z předchozích let - f) až h). 

Jednotlivé tematické oblasti v rámci projektového záměru nelze kombinovat, každý předložený projekt je třeba přiřadit právě k jednomu tematickému zaměření. Navíc je pro některé oblasti nově stanoveno, že projekt je možné předložit pouze ve formátu rozsáhlých projektů "18+". 

Univerzita má opět možnost zapojit se:

  • nejvýše do pěti projektů (tzv. v limitu)- na projektu musí spolupracovat minimálně dvě vysoké školy, výše podpory 1.000 – 15.000 tis. Kč na projekt;
  • dále do neomezeného počtu rozsáhlých projektů (tzv. 18+) - tyto projekty musí řešit nejméně 18 vysokých škol, výše podpory 5.000 – 25.000 tis. Kč na projekt.

O tématech/projektech, které bude univerzita předkládat tzv. v limitu, rozhodne vedení univerzity v průběhu července. Máte-li projektový záměr, který by bylo vhodné v rámci schématu předložit, kontaktujte neprodleně Odbor pro rozvoj RMU příp. také svého příslušného prorektora. Náměty budou sloužit jako podklad pro diskusi na úrovni vedení MU.

Přihlášky projektových záměrů ve formátu "18+" jsou každoročně na MU otevřenější, již nyní však uvítáme na Odboru pro rozvoj jakoukoli informaci o plánovaném projektu.

Další informace k přípravě projektů CRP 2021, postupu na půdě univerzity a termínech budou následovat.

Projekty se předkládají na MŠMT do 30. října 2020.

Centralizované rozvojové projekty 2020

Aktuální informace pro řešitele projektů CRP 2020 - administrace změn v projektech, FAQ MŠMT (Aktualita zde)

V rámci Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro rok 2020 jsou podporovány aktivity směřující ke sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v ČR (pouze veřejné vysoké školy ČR).

Univerzita má možnost zapojit se:

  • nejvýše do pěti projektů (tzv. v limitu) - na projektu musí spolupracovat minimálně dvě vysoké školy, výše podpory 1.000 – 15.000 tis. Kč na projekt. O tématech těchto projektů rozhoduje vedení univerzity. 
  • dále do neomezeného počtu rozsáhlých projektů (tzv. 18+) - tyto projekty musí řešit nejméně 18 vysokých škol, výše podpory 5.000 – 20.000 tis. Kč na projekt. 

Návrhy projektů byly předloženy ministerstvu do 31. října 2019.

Související dokumenty:

Centralizované rozvojové projekty 2019

V rámci CRP 2019 byl opět vyhlášen jeden program „Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol“ určený ke sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v ČR.

Univerzita měla možnost zapojit se do čtyř projektů (tzv. v limitu), o jejichž tématech rozhodlo vedení univerzity a dále do neomezeného počtu rozsáhlých projektů, které musí řešit nejméně 18 vysokých škol.

V souladu s Vyhlášením předložila Masarykova univerzita celkem 9 projektových žádostí (4 projekty tzv. v limitu a 5 projektů rozsáhlého chrakteru). K realizaci bylo Radou programů MŠMT vybráno všech 9 projektů s finančními prostředky ve výši 12.909 tis. Kč pro MU.

Související dokumenty:

Veškeré informace a materiály k Vyhlášení CRP 2019 jsou zveřejněny na stránkách MŠMT.


ODKAZY


DOKUMENTY


nahoru