| | | |


Operační program Interreg V-A AT-CZ

Operační program přeshraniční spolupráce s Rakouskem

Poskytovatel Úřad Spolkové vlády Dolní Rakousko Odbor pro mezinárodní a evropské záležitosti 

Informace k programu

Nejbližší termín pro podání projektových žádostí je 3. dubna 2020

Informace k výzvě

Informace pro zájemce o předložení projektové žádosti po vyhlášení výzvy:

  • potřebujete více informací k programu, k výzvě, konzultaci apod., kontaktujte Krajský úřad JMK, který byl pověřený koordinací a správou tohoto programu.

Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Odbor regionálního rozvoje
Žerotínovo nám. 3/5
CZ - 601 82 Brno

Mgr. Monika Knettigová, Tel.: +420 541 651 306,  
E-mail: knettigova.monika@kr-jihomoravsky.cz 

  • jste se rozhodli projekt předložit a potřebujete zjistit,  jaké kroky podniknout v rámci schalovacího procesu na MU kontaktujte:

Mgr. Marcelu Vrchotovou, Tel.: 549 49 3127

E-mail: vrchotova@rect.muni.cz

 

DOMŮ

 


nahoru