| | | |


Operační program Interreg V-A SK-CZ

Operační program přeshraniční spolupráce se Slovenskem

Poskytovatel: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Informace k programu

V současné době nejsou vyhlášené žádné výzvy relevantní pro MU

 

 DOMŮ

 


nahoru