| | | |


Kontaktní osoby na fakultách/HS

Právnická fakulta

Mgr. Martina Zaoralová, Martina.Zaoralova@law.muni.cz, 549 49 4596

Lékařská fakulta

Ing. Zuzana Krejčířová, zkrejcir@med.muni.cz, 549 49 4123

Přírodovědecká fakulta

Ing. Zdeňka Rašková, zdenar@sci.muni.cz, 549 49 6530

Filozofická fakulta

Mgr. Marie Zagorová, zagorova@phil.muni.cz, 549 49 1591

Pedagogická fakulta

Mgr. Jana Jančíková, jjancikova@ped.muni.cz, 549 49 3949

Ekonomicko-správní fakulta

Mgr. Bc. David Póč, david.poc@econ.muni.cz, 549 49 4492

Fakulta informatiky

Ing. Dana Komárková, dkomar@fi.muni.cz, 549 49 1806

Fakulta sociálních studií

Ing. Alena Raisová, raisova@fss.muni.cz, 549 49 7555

Fakulta sportovních studií

Ing. Zuzana Sajdlová, Ph.D., sajdlova@fsps.muni.cz, 549 49 6153

Centrum jazykového vzdělávání (CJV)

Mgr. Pavla Šimková, pavla.simkova@cjv.muni.cz, 549 49 5175

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky (Teiresiás)

Ing. Boris Janča, janca@teiresias.muni.cz, 549 49 1119

Institut biostatistiky a analýz (IBA)

Ing. Katarína Hanušová, hanusova@iba.muni.cz, 549 49 6890

 

Koordinace a administrace soutěže na RMU:

Ing. Renata Danielová

Odbor pro rozvoj RMU

danielova@rect.muni.cz 


nahoru