| | | |


Interní soutěž FRMU 2020

Soutěž je organizována dle Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2019-2020 ze strany MŠMT. 

Tematické okruhy pro rok 2020 zůstávají stejné jako v předchozích ročnících, a to:

A) Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů/oborů na úrovni předmětů/kurzů

B) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

Stejně jako v loňském roce se do soutěže mohou se svými projektovými záměry hlásit studenti, akademici i další zaměstnanci univerzity a zůstává také možnost předkládat projektové záměry nejen na inovace studijních programů/oborů, ale také záměry cílené na podporu a rozvoj pedagogické práce akademických pracovníků bez vazby na konkrétní studijní program/obor. 

Podrobná specifikace soutěže a tematických okruhů je uvedena ve Vyhlášení a Pravidlech soutěže (viz níže).

Předkládané projektové záměry musí být v souladu s prioritami Dlouhodobého záměru Masarykovy univerzity na léta 2016-2020.

Projektové záměry je možné do soutěže přihlašovat v období od 1. do 31. října 2019, a to prostřednictvím informačního systému pro evidenci projektů MU – ISEP.

Důležité informace:

Kontaktní osoby:

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obracejte na kontaktní osoby přímo na jednotlivých fakultách/HS.

Jejich jmenný seznam s kontaktními údaji je uveden zde: Kontaktní osoby na fakultách/HS


nahoru