| | | |


Vyhlášení interní soutěže FRMU 2018

Rektor Masarykovy univerzity vyhlašuje soutěž pro rok 2018 na projekty v následujících tematických okruzích:

A) Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů/oborů na úrovni předmětů/kurzů

B) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

Soutěž je organizována dle Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2016-2018 a bude nedílnou součástí Institucionálního plánu Masarykovy univerzity na roky 2016-2018.

Podrobná specifikace jednotlivých tematických okruhů je uvedena ve Vyhlášení a Pravidlech soutěže (viz níže).

Finanční rozmezí pro předkládané projekty je minimálně 50.000 Kč, maximálně 100.000 Kč.

Sběr návrhů projektů: 1. - 31. 10. 2017

Související dokumenty:

Na základě rozhodnutí rektora (ze dne 11. července 2017) nemohou do soutěže předkládat vlastní projektové záměry členové vedení hospodářských středisek a jiných pracovišť, tj. členové vedení MU, děkani, proděkani a tajemníci fakult, ředitelé a tajemníci ústavů a jiných pracovišť MU.

Kontaktní osoby:

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na kontaktní osoby přímo na jednotlivých fakultách/HS.

Jejich jmenný seznam s kontaktními údaji je uveden zde: Kontaktní osoby na fakultách/HS


nahoru