| | | |


Detail Aktuality

Vyhlášení soutěže FRMU 2019

19.09.2018

Vyhlášení interní soutěže Fondu rozvoje Masarykovy univerzity na rok 2019

Rektor Masarykovy univerzity vyhlašuje interní soutěž Fond rozvoje Masarykovy univerzity pro rok 2019 na projekty v následujících tematických okruzích:

A) Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů/oborů na úrovni předmětů/kurzů

B) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

Bližší specifikace Vyhlášení a podmínky, které mají návrhy projektů splňovat, jsou zveřejněny na webových stránkách Odboru pro rozvoj - záložka FRMU 2019

Předkládané projektové záměry musí být v souladu s prioritami Dlouhodobého záměru Masarykovy univerzity na léta 2016-2020.

Ing. Renata Danielová, 19.09.2018 08:44

nahoru