| | | |


Detail Aktuality

CRP 2018 - Sběr projektových záměrů

09.08.2017

Aktualizované informace ke sběru a přípravě projektových záměrů CRP 2018 na MU.

Pro potřeby Vedení MU proběhne první kolo sběru rozpracovanějších projektových záměrů CRP 2018 ke konci srpna. Máte-li takový projektový záměr nebo jste byli osloveni jinou vysokou školou s nabídkou spolupráce, prosím o zaslání podkladů do 31.8.2017 do 12:00. na adresu danielova@rect.muni.cz. (V žádném případě však není nutné, aby byl k tomuto datu projekt již ve finální podobě a na předepsaných formulářích.)

V případě, že pro Vás tento termín není reálný, pak je možné využít i druhého navazujícího sběru, a to ke konci září 2017. Tento termín je však již nejzazší možný! Projektové záměry, které se objeví po tomto datu, budou předloženy vedení univerzity pouze ve výjimečných případech.

Informace o projektovém záměru prosím zašlete v tomto formátu:

  • téma/název projektu
  • jméno řešitele na MU
  • projekt bude předkládán jako pokračující z r. 2017 nebo nový (u pokračujících projektů uvést stručnou revizi realizovaných výstupů v r. 2017, co má pokračování projektu přinést, jaké budou konkrétní navazující výstupy)
  • specifikace podporované aktivity a) – f) dle Vyhlášení CRP 2018
  • hlavní koordinátor projektu/ostatní předpokládaní partneři
  • zapojená HS na MU nebo HS využívající výsledky projektu
  • předpokládaný rozpočet celkový/část pro MU
  • stručná anotace, zaměření projektu
  • základní cíle a výstupy projektu

Platí podmínky dané rozhodnutím rektora ze dne 27. 6. 2017 (zde). O tématech tří projektů podávaných tzv. v limitu již bylo rozhodnuto. Do soutěže je možné se dále hlásit pouze s projekty v režimu rozsáhlých projektů, na jejichž řešení se podílí nejméně 18 veřejných vysokých škol.

Vyhlášení Cetralizovaného rozvojového programu pro rok 2018

Formuláře pro Centralizované rozvojové projekty 2018

Kompletní informace k Vyhlášení CRP 2018 naleznete na webových stránkách MŠMT zde.

Ing. Renata Danielová, 09.08.2017 14:13

nahoru