| | | |


Detail Aktuality

CRP 2018 - Rozhodnutí rektora k přípravě projektů

10.07.2017

Podmínky pro podávání návrhů projektů v rámci Vyhlášení CRP 2018 na MU.

Vedení univerzity na svém jednání dne 27. 6. 2017 rozhodlo o třech tématech/projektech, které bude Masarykova univerzita podávat v rámci Vyhlášení CRP 2018 tzv. v limitu. Jedná se o projektové záměry zaměřené na tyto oblasti:

  • Propagace brněnských univerzit - 100 let excelence (PhDr. Jan Pavlík)
  • Kvalita 2018 (Mgr. Petr Černikovský)
  • Science slam 2018 (Ing. Magdalena Langerová)

Do této kategorie již tedy není možné se hlásit!

Kategorie rozsáhlých projektů (18+) je však stále otevřena případným zájemcům. Níže jsou uvedeny upřesňující informace pro přípravu těchto projektů na MU, které vychází z aktuálního rozhodnutí rektora:

  • Vedení univerzity nebude omezovat počet podaných projektů v tomto schématu. O všech připravovaných projektových záměrech však bude průběžně informováno a s jejich další přípravou musí souhlasit.
  • Projektové záměry musí cílit na výsledek s dopadem na více hospodářských středisek, tedy nikoli pouze na jednu fakultu, ústav či jiné pracoviště.
  • U projektů, které jsou realizovány v r. 2017 a pro rok 2018 mají zájem o pokračování, je nutné provést revizi realizovaných výstupů v r. 2017 a seznámit Vedení univerzity s tím, co má pokračování projektu přinést, jaké budou konkrétní navazující výstupy.

Máte-li takový projektový záměr nebo jste byli osloveni jinou vysokou školou s nabídkou spolupráce, neprodleně prosím kontaktujte Odbor pro rozvoj (Ing. Renata Danielová, danielova@rect.muni.cz)!

Sběr prvních rozpracovanějších záměrů a jejich předložení vedení univerzity k projednání proběhne k datu 31. 8. 2017. Požadovanou strukturu informací Vám v případně zájmu upřesníme v průběhu léta. V žádném případě však není nutné, aby byl k tomuto datu projekt již ve finální podobě a na předepsaných formulářích. Požadovány budou pouze základní informace o plánovaných aktivitách a výstupech projektu.

V případě, že pro Vás není reálné připravit podklady k tomuto datu, nebo budete osloveni jinou univerzitou k zapojení se do přípravy projektu až po tomto termínu, pak je možné využít druhého navazujícího termínu sběru, a to k 30. 9. 2017. Tento termín je nejzazší možný. Projektové záměry, které se objeví po tomto datu, budou předloženy vedení univerzity pouze ve výjimečných případech.

Podklady pro přípravu projektů:

Kompletní informace k Vyhlášení CRP 2018 naleznete na webových stránkách MŠMT zde.

Ing. Renata Danielová, 10.07.2017 09:24

nahoru