| | | |


Detail Aktuality

Vyhlášení CRP 2018

13.06.2017

Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu pro rok 2018.

Dne 12. června 2017 zveřejnilo MŠTM Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2018. Veškeré informace a materiály nalezenete na webových stránkách MŠMT.

Univerzita má možnost zapojit se pouze do:

  • tří projektů tzv. v limitu (o těchto projektech rozhodne vedení univerzity), v rozsahu 1 000 – 10 000 tis. Kč na projekt;
  • neomezeného množství tzv. rozsáhlých projektů - tyto projekty musí řešit nejméně 18 vysokých škol, v rozsahu 5 000 – 20 000 tis. Kč na projekt.

Je stanovena specifikace podporovaných aktivit body a) - f).

Základním kritériem pro posouzení projektů je soulad s prioritami DZ MŠMT a Plánu realizace pro rok 2018. Pokud projekt nebude v souladu, bude z dalšího hodnocení vyřazen. 

Masarykova univerzita již nyní zahajuje na úrovni Vedení MU diskusi o záměrech, které bude do soutěže předkládat, především tedy o projektech „v limitu“. Prvotní stručnou informaci, zda máte projektový záměr/námět, který by bylo možné do CRP 2018 podat, nám prosím zašlete do pátku 16. června 2017 na adresu danielova@rect.muni.cz v tomto formátu:

  • téma/název projektu
  • projekt bude připravován „v limitu“ nebo „rozsáhlý 18+“
  • zda je pokračující z r. 2017 nebo nový
  • specifikace podporované aktivity a) – f)
  • velmi stručná anotace, zaměření projektu příp. výstupy
  • předpokládaní partneři

Jedná se pouze o prvotní sběr námětů (zvážení možných témat), nepředpokládají se rozpracované projekty. Stručná informace dle aktuální stavu vědění. Náměty na projekty "v limitu" slouží jako podklad pro diskusi na úrovni Vedení MU, které následně určí tři prioritní témata, která budou dále rozpracována do podoby projektového záměru.

Přihlášky projektových záměrů v režimu rozsáhlých projektů 18+ jsou otevřené i v průběhu léta. Již nyní však uvítáme jakoukoli informaci o plánovaném projektu. Všechny projektové záměry musí být předloženy Vedení MU k odsouhlasení. O posledním možném termínu pro přihlášení projektu a případných dalších podmínkách, které musí tyto záměry splňovat, Vás budeme dále informovat.

 

Ing. Renata Danielová, 13.06.2017 07:49

nahoru