| | | |


Detail Aktuality

Úspěšné projekty FRMU 2016

18.04.2017

Podívejte se na úspěšné projekty FRMU, které byly na MU řešeny v roce 2016.

Dne 6. dubna 2017 se uskutečnilo setkání k závěrečnému zhodnocení projektů FRMU řešených na MU v roce 2016. Každá fakulta měla možnost zde představit jeden ze svých úspěšných projektů.

Setkání se zúčastnili nejen samotní řešitelé, kteří své projekty prezentovali, ale také zástupci vedení univerzity, příslušní proděkani, hodnotitelé projektů a koordinátoři FRMU z fakult a HS.

Celkem bylo takto představeno 11 velmi zajímavých projektů. Na jednotlivé prezentace se můžete podívat na níže uvedených odkazech. Určitě budou dobrou inspirací pro všechny, kteří se k přípravě projektu teprve chystají.

Prezentovány byly tyto projekty:

Ekonomicko-správní fakulta

Ing. Mgr. Markéta Matulová, Ph.D.

Zavedení online hlasování do předmětů matematicko-statistického základu na ESF MU (MUNI/FR/1435/2015)

Lékařská fakulta

doc. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D.

Inovace studijních materiálů – Patofyziologie v obrazech (MUNI/FR/1611/2015)

Přírodovědecká fakulta

doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.

Videolekce jako nástroj k propojení teorie s praxí ve výuce předmětu Chromatografické metody I (C5910) (MUNI/FR/1513/2015)

Fakulta informatiky      

doc. Fotios Liarokapis, PhD

Advanced Game Design (MUNI/FR/1618/2015)

Fakulta sociálních studií

doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.

Projektově orientovaná výuka předmětu Experimentální politologie (MUNI/FR/1297/2015)

Pedagogická fakulta

PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D.

Pohybové pohádky jako inovativní metoda výuky školáků a předškoláků (MUNI/FR/0944/2015)

Filozofická fakulta

Mgr. Athena Alchazidu, Ph.D.

Propedeutický seminář specializovaný na využití moderních technologií při odborné tlumočnické a překladatelské průpravě (MUNI/FR/1102/2015)

Právnická fakulta

JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.

Vytvoření a realizace předmětu „Základy rakouského soukromého práva“ (MUNI/FR/1414/2015)

Fakulta sportovních studií

Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Inovace předmětů z oblasti Inkluzivního vzdělávání (MUNI/FR/1206/2015)

Teiresiás

Mgr. Barbora Chovancová, Ph.D. (prezentuje Mgr. Ilja Rajdová)

Úvod do odborného stylu pro studenty s poruchami učení (MUNI/FR/1604/2015)

Centrum jazykového vzdělávání

Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková

English Autonomously (MUNI/FR/1601/2015)

 

Ing. Renata Danielová, 18.04.2017 09:21

nahoru