| | | |


Detail Aktuality

Norské fondy - nová výzva "Rondane" z programu Životní prostředí

24.08.2020

Státní fond životního prostředí ČR vyhlásil v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu novou dotační výzvu „Rondane“. Alokace výzvy činí 78 mil. Kč.

Prostředky z této výzvy je možné využít na ochranu ohrožených přírodních biotopů, například k obnově mokřadů a zvýšení retence vody v krajině, výsadbě původních druhů dřevin nebo k ochraně před invazivními druhy rostlin.

Druhou oblastí podpory je ochrana ohrožených rostlinných a živočišných druhů uvedených na tzv. červených seznamech, a to prostřednictvím ochrany jejich přirozených stanovišť. Příspěvek tak bude možné získat na vytvoření hnízdišť pro ohrožené druhy, na péči o staré sady, významné stromy, kamenné snosy, dále na biotopové úpravy dřevin, obnovu otevřených písčin či kupříkladu na zprostupnění migračních překážek živočichů.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 11. 2020 (12:00 hod). Lze si podat projekt v max. částce 5,2 mil. Kč.

Výtah nejdůležitějších informací pro prvotní orientaci v zaměření výzvy, zpracovaný OPR, je ke stažení ZDE.

Více informací k výzvě naleznete ZDE.

Kontaktní osoba výzvy za OPR je Ing. Tereza Šrámková, sramkova@rect.muni.cz

Ing. Tereza Šrámková, 24.08.2020 13:10

nahoru