| | | |


Všechny aktuality

 • 20.11.2020 Výzva FMP Interreg SK-CZ Bílé Karpaty_webinář

  Žilinský samosprávný kraj nabízí účast na webináři k výzvě mikroregionu Bílé Karpaty 26. 11. 2021 v 9 hod. Na webinář je třeba se přihlásit prostřednictvím návratky. …


 • 18.11.2020 Výzva Interreg AT - CZ

  Termín pro předkládání projektových žádostí do OP Interreg Rakousko - ČR na další jednání Monitorovacího výboru je do 15. ledna 2021. …


 • 16.11.2020 Informace k výzvě FMP Bílé Karpaty Interreg SK - CZ

  Na záložce OP Slovensko - ČR, Fond malých projektů byly zveřejněny informace k výzvě, pokyny pro zájemce o předložení projektu z MU a odkaz na online seminář. V případě zájmu o výzvu prosím kontaktujte Marcelu Vrchotovou na OPR. …


 • 16.11.2020 Fondy EHP a Norska výzva v programu Vzdělávání

  Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje nové výzvy v programu Vzdělávání. Projektovou podporu budou poskytovat OPR RMU a CZS podle následujícího rozdělení: Institucionální spolupráce - OPR, Mgr. Vrchotová, Inkluzivní vzdělávání - OPR, Mgr. Vrchotová, Mobility: CZS, Ing. Osouchová. V případě zájmu o předložení projektu prosím kontaktujte uvedené osoby. Projektová žádost se předkládá v AJ v on-line systému. Hrazeno je 100% dotace. …


 • 11.11.2020 Výzva Interreg Slovensko - ČR on line konzultace

  Poskytovatel OP Interreg SK-CZ nabízí možnost on-line konzultací k projektovým záměrům do vyhlášené výzvy Interreg V-A SK - CZ/2020/12. Konají se každé úterý 9:00 - 14:00. Na konzultace je nutné přihlásit se předem. …


 • 11.11.2020 Výzva FMP Bílé Karpaty_Interreg SK - CZ

  Region Bílé Karpaty ve spolupráci s Žilinským samosprávným krajem vyhlašuje 6. výzvu do OP Interreg SK - CZ Fondu malých projektů Regionu Bílé Karpaty. Deadline pro předložení žádostí je 11. 1. 2021. Výzva je vyhlášená v PO 2: Kvalitní životní prostředí IP: 3. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c) Specifický cíl: 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu. …


 • 11.11.2020 Změna vlastnické struktury MU

  Masarykova univerzita prodala akcie společnosti Flowmon Networks. S účinností od 7. 11. 2020 tedy již nejsme akcionáři této společnosti. …nahoru