| | | |


Všechny aktuality

 • 1.7.2020 Vyhlášení CRP 2021

  Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2021. …


 • 1.7.2020 Úspěšné projekty FRMU 2019

  Příklady dobré praxe - prezentace vybraných úspěšně realizovaných projektů FRMU v roce 2019 na jednotlivých fakultách a HS. …


 • 19.6.2020 Norské fondy - nová výzva Bilaterální vztahy

  Dne 18. 6. byla vyhlášená třetí Otevřená výzva pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021. Deadline pro zájemce o předložení je 17. 6. 2021 nebo do vyčerpání alokace. Za MU je možné předložit jeden projekt - druhý projekt je připravený na LF. …


 • 15.5.2020 Výzva z Norských fondů - Zdraví

  Dne 15. 5. 2020 byla vyhlášená Otevřená výzva k předkládání žádostí o grant na projekty z Fondů EHP 2014-2021 v Programu Zdraví z oblasti podpory Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících s termínem předložení do 31. 7. 2020. Finanční alokace výzvy rozhodná pro výběr projektů k financování je 134 302 597 Kč. Minimální výše grantu je 5 140 000 Kč (200 000 EUR), maximální výše grantu je 14 906 000 Kč (580 000 EUR). Spolufinancování je 0%. V případě rozhodnutí o předložení projektové žádosti prosím kontaktujte Mgr. Marcelu Vrchotovou na OPR RMU, vrchotova@rect.muni.cz …nahoru