| | | |


Všechny aktuality

 • 25.9.2017 3. výzva Interreg Central Europe

  Dne 21. 9. byla vyhlášená 3.výzva k předkládání projektových žádostí do programu Interreg Central Europe do oblastí: 1) Rozvoj inovací a znalostí 2) Nízkouhlíková ekonomika 3) Přírodní a kulturní zdroje 4) Doprava Deadline pro odevzdání žádostí je 25. 1. 2018 …


 • 1.9.2017 Interreg Central Europe - konference

  Ve dnech 21. a 22.září se koná v Berlíně pravidelná konference k programu Interreg Central Europe. Registrace je otevřená do 5. září. …


 • 29.8.2017 Interreg Danube - plánovaná výzva Seed money facility

  Na září tohoto roku plánuje ŘO programu Interreg Danube vyhlásit výzvu zaměřenou k podpoře rozvoje nadnárodních projektů ve vybraných tematických oblastech. Náplní projektů bude analýza potřeb a výzev řešených hlavním projektem, přípravou pracovního plánu, založením partnerství a analýzou možných nástrojů financování budoucího projektu. …


 • 29.8.2017 Seznam povinných příloh do výzvy DMS

  OPR vypracoval seznam relevantních povinných příloh k projektové žádosti, včetně vymezení, kdo danou přílohu zajišťuje a jakou formou ji dokládá. …nahoru