| | | |


Všechny aktuality

 • 11.10.2018 Interreg AT-CZ bilaterální setkání 19.11.

  Pozvánka na bilaterální setkání Interreg AT - CZ z KrÚ JMK: Vážené dámy a pánové, jak již bylo avizováno, rádi bychom Vás informovali o blížící se akci a požádali Vás o rezervaci níže uvedeného termínu. Dne 19. listopadu 2018 se v prostorách krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně uskuteční od 10:00 do 15:00 hod. bilaterální síťové setkání na téma „Rozvoj lidských zdrojů“. Setkání je realizované v rámci projektu Connecting Regions AT-CZ (ATCZ1) podpořeného z Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020 a jeho hlavním cílem je mimo jiné zprostředkovat informace o možnostech čerpání prostředků z fondů EU na „Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávaní dovedností a celoživotního učení“ v přeshraničním regionu a podpořit tak spolupráci vzdělávacích subjektů. Kromě získání základních informací budou mít účastníci rovněž možnost seznámit se s potenciálními projektovými partnery a navázat nová partnerství, dále rozvíjet stávající partnerství a iniciovat nové projekty, a to v úzké spolupráci se zástupci regionálních subjektů z Jihomoravského kraje, Jihočeského kraje, Kraje Vysočina, Vídně, Dolního a Horního Rakouska. V dopolední části budou v rámci akce také představeny aktuálně realizované projekty v oblasti zmíněné investiční priority v česko – rakouské příhraniční oblasti. Bližší informace k přihlášení a programu akce naleznete v přiložených souborech. Prosíme rovněž o uvedení pracovní skupiny, ve které byste v odpoledním bloku chtěli být zapojeni, případně uveďte téma, které Vás zajímá: 1. Jazyková ofenzíva 2. Podpora technických kompetencí 3. Jiné (uveďte dle Vašich preferencí) V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Těšíme se na Vaši účast a prosíme o její potvrzení do 30.října 2018, do 12:00 na adresu: knettigova.monika@kr-jihomoravsky.cz. Současně s přihláškou Vás prosíme o zaslání vyplněného souhlasu se zpracováním osobních údajů, který naleznete v příloze. S přáním příjemného dne Mgr. Monika Knettigová odbor regionálního rozvoje oddělení evropských dotací referentka fondů Evropské unie Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno telefon: 54165 1306 e-mail: knettigova.monika@kr-jihomoravsky.cz web: www.kr-jihomoravsky.cz …


 • 28.8.2018 Interreg SK-CZ FMP Bílé Karpaty harmonogram

  Správce Fondu malých projektů Bílé Karpaty informoval o plánovaných výzvách na rok 2018 - 2019. Výzva pro předkládání projektů do IP 11b, kde je VŠ oprávněným žadatelem je plánovaná na prosinec 2018 - leden 2019. …


 • 28.8.2018 Interreg AT-CZ bilaterální setkání

  Pozvánka na bilaterální jednání z KRÚ JMK: Vážení projektoví partneři, dne 19. listopadu 2018 se v Brně uskuteční bilaterální síťové setkání na téma „Interreg V-A Rakousko - Česká republika – prioritní osa 3 – Rozvoj lidských zdrojů“. Síťové setkání nabízí případným žadatelům možnost seznámit se s platformou projektových partnerů, a zároveň rozvíjet své stávající projektové náměty či koncepty.i KDY: 19.11.2018 | 10 – 15 hodin KDE: Krajský úřad Jihomoravského kraje (Žerotínovo nám. 449/3, Brno) V rámci této akce budou jako příklad dobré praxe představeny aktuálně realizované projekty. V případě, že máte zájem prezentovat svůj projekt právě na tomto setkání, resp. chcete získat více informací, obraťte se prostřednictvím emailu na paní Moniku Knettigovou (knettigova.monika@kr-jihomoravsky.cz). Velmi nás potěší, pokud na této akci přivítáme právě Vás jako jednoho z přednášejících! S přátelským pozdravem Monika Knettigová …


 • 23.8.2018 Plánovaná výzva Interreg SK - CZ v SC 1.1

  Na říjen 2018 - leden 2019 je plánované vyhlášení výzvy ve specifické cíli 1.1 - Zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu. Podporované aktivity: • tvorba, zavádzanie a overovanie nových a inovovaných spoločných vzdelávacích programov pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie kľúčových kompetencií požadovaných praxou, • inštitucionálna spolupráca medzi vzdelávacími inštitúciami a inštitúciami pôsobiacimi v oblasti vzdelávania, zamestnávateľmi a úradmi práce s cieľom zvýšenia relevantnosti vzdelávania s ohľadom na potreby zamestnávateľov v cezhraničnom regióne, • podpora výmeny odborných poznatkov a skúseností, realizácia výmenných stáží pre pedagógov, žiakov a študentov, • podpora vytvárania stratégií, partnerstiev a regionálnych „paktov“ pre rozvoj ľudských zdrojov vrátane celoživotného vzdelávania, • zvyšovanie povedomia žiakov a rodičov o ponuke vzdelávania prostredníctvom služieb kariérnej orientácie a poradenstva, propagácie a zvýšenia atraktívnosti technických odborov a škôl (remeselné a prírodovedné odbory), • investície do skvalitnenia vzdelávacej infraštruktúry s dôrazom na zavádzanie inovatívnych technológií, nových prvkov výučby, zvýšenie podielu praktickej prípravy, prvkov výučby orientovaných na reálne potreby trhu práce najmä v technických odboroch, vybavenie pre spoločnú odbornú prípravu, • tvorba spoločných programov celoživotného vzdelávania pre dospelú populáciu, vrátane zavádzania nových prístupov k zvyšovaniu atraktívnosti a efektívnosti celoživotného vzdelávania pre firmy a jednotlivcov …


 • 16.8.2018 Interreg SK-CZ-změna pro aktuální výzvu

  ŘO OP Interreg SK - CZ zveřejnil metodický dopis a aktualizovanou verzi manuálu pro přípravu a implementaci projektu k aktuálně vyhlášeným výzvám 07 a 08. Změna se týká procesu žádosti o dotaci ze státního rozpočtu (5%), o kterou se bude žádat odděleně od projektové žádosti po jejím schválení společným technickým sekretariátem v Bratislavě. …


 • 13.8.2018 Seminář Interreg FMP Rakousko - ČR

  Máte-li nebo chcete-li nalézt rakouského partnera pro dlouhodobou spolupráci a získat dotaci 3.000 - 20.000 EUR na Váš společný projekt, přijďte se informovat na seminář pro potenciální žadatele Fondu malých projektů Rakousko - Česká republika, který se uskuteční v Brně v pátek 14. září 2018. Podrobnosti k semináři najdete v pozvánce v příloze. Uzávěrka sběru žádostí je 12. 10. 2018. Realizace projektu je možná do 30. 9. 2019. …nahoru