| | | |


Všechny aktuality

27.01.2020 - 01.01.0001 Výzva Inkluzivní vzdělávání z Fondu EHP a Norska

Do 11.3.2020 lze předložit projektovou žádost do Fondů EHP a Norska, programu Vzdělávání do výzvy Inkluzivní vzdělávání. Alokace 50 - 200 tis.€, 100% způsobilých výdajů, až 80% předfinancování. Žádost se předkládá v anglickém jazyce prostřednictvím elektronické aplikace. » …

22.01.2020 - 01.01.0001 Seminář k výzvě FMP Interreg SK-CZ Bílé Karpaty

Dne 28.1.2020 se bude konat v budově JmK k 5. výzvě FMP Interreg Slovensko - ČR seminář pro zájemce. » …

17.01.2020 - 01.01.0001 Výzva FMP Interreg SK-CZ Bílé Karpaty

Dne 8.1.2020 Region Bílé Karpaty ve spolupráci s hlavním přeshraničním partnerem, Žilinským krajem, vyhlašuje 5. výzvu na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 -2020. Jedná se o Investiční prioritu 5. Podpora právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi (11b). Dne 10.2.2020 se koná v Žilině seminář pro zájemce, odkaz níže. » …

07.01.2020 - 01.01.0001 Interreg Rakousko - Česko Fond malých projektů seminář

Seminář pro zájemce o předložení projektových žádostí do Fondu malých projektů OP Interreg Rakousko-ČR se bude konat dne 28. 1. 2020. Termín pro předložení projektových žádostí je 18. 3. 2020. » …

17.12.2019 - 01.01.0001 Nová pojistná smlouva od 1. 1. 2020

Od 1. 1. 2020 bude v platnosti nová pojistná smlouva k pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Masarykovy univerzity. » …


nahoru