| | | |


Detail Aktuality

Posun max. možné délky trvání projektů u výzev v PO 1 OP VVV

07.08.2020

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil aktualizaci výzvy č. 02_17_043 Teaming II a výzvy č. 02_16_013 Výzkumné infrastruktury.

V souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2 a vyhlášením nouzového stavu, které významně ztížilo podmínky pro realizaci projektů, dochází k těmto změnám:

  • U výzvy Teaming II dochází ke změně nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu z původního data 31. 12. 2022 o 6 měsíců na datum 30. 6. 2023 a s tím související maximální délky trvání projektu z původních 52 měsíců na 58 měsíců. 
  • U výzvy Výzkumné infrastruktury dochází k posunu maximální délky trvání projektu ze 48 měsíců na 82 měsíců. 
Ing. Tereza Šrámková, 07.08.2020 10:21

nahoru