| | | |


Detail Aktuality

Vyhlášení CRP 2019

21.06.2018

Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu pro rok 2019.

Dne 1. června 2018 zveřejnilo MŠMT na svých webových stránkách Vyhlášení CRP 2019. Kompletní materiály k Vyhlášení naleznete na stránkách MŠMT zde.

V rámci CRP 2019 je vyhlášen opět jeden program „Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol“ určený ke sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v ČR (veřejné vysoké školy ČR).

Univerzita má možnost zapojit se:

 • nejvýše do čtyř projektů (tzv. v limitu)- na projektu musí spolupracovat minimálně dvě vysoké školy, výše podpory 1.000 – 10.000 tis. Kč na projekt;
 • dále do neomezeného počtu rozsáhlých projektů (tzv. 18+) - tyto projekty musí řešit nejméně 18 vysokých škol, výše podpory 5.000 – 20.000 tis. Kč na projekt.

Je stanovena specifikace podporovaných aktivit body a) - h) - viz text Vyhlášení.

Projektový záměr musí být s Dlouhodobým záměrem ministerstva a Plánem realizace pro rok 2019 (a také s příslušným dlouhodobým záměrem vzdělávací a tvůrčí činnosti veřejné vysoké školy a plánem realizace strategického záměru pro rok 2019).

Projekty se předkládají ministerstvu do 31. října 2018.

Masarykova univerzita zahájila na úrovni Vedení MU diskusi o záměrech, které bude do soutěže předkládat, především tedy o projektech „v limitu“. Prvotní stručnou informaci, zda máte projektový záměr/námět, který by bylo možné do CRP 2019 podat, nám prosím zašlete do pátku 22. června 2018 na adresu danielova@rect.muni.cz v tomto formátu:

 • téma/název projektu
 • projekt bude připravován „v limitu“ nebo „rozsáhlý 18+“
 • zda je pokračující z r. 2018 nebo nový
 • specifikace podporované aktivity a) – h)
 • velmi stručná anotace, zaměření projektu příp. výstupy
 • předpokládaní partneři

Jedná se pouze o prvotní sběr námětů (zvážení možných témat), nepředpokládají se rozpracované projekty. Stručná informace dle aktuální stavu vědění. Náměty na projekty "v limitu" slouží jako podklad pro diskusi na úrovni Vedení MU, které následně určí čtyři prioritní témata, která budou dále rozpracována do podoby projektového záměru.

Přihlášky projektových záměrů v režimu rozsáhlých projektů 18+ jsou otevřené. Již nyní však uvítáme jakoukoli informaci o plánovaném projektu.

Doplňující podmínky pro projekty 18+ (dle rozhodnutí rektora ze dne 12. 6. 2018):

 • Vedení univerzity nebude omezovat počet projektů, o všech projektových záměrech bude průběžně informováno a s jejich předložením musí souhlasit.
 • Dopad projektového záměru na více hospodářských středisek.
 • U pokračujících projektů provést revizi realizovaných výstupů v r. 2018, co má pokračování projektu přinést, jaké budou  konkrétní navazující výstupy.

Sběr projektových záměrů probíhá průběžně. První kolo sběru rozpracovanějších záměrů proběhne k datu 31. srpna 2018 a druhé kolo k 30. září 2018.

Pro zájemce o CRP 2019 byl dne 20. 6. 2018 realizován workshop. Prezentaci z akce naleznete zde.

Metodický postup pro přípravu a řešení CRP na MU (platné pro CRP 2018 a 2019).

Ing. Renata Danielová, 07.06.2018 21:10

nahoru