| | | |


Infrastruktury

Infrastruktury

Výzva k předkládání

  • dokumentace pro interim hodnocení velkých výzkumných infrastruktur

  • návrhů nových velkých výzkumných infrastruktur

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 1. listopadu 2016 výzvu k předkládání dokumentace pro účely 1. interim hodnocení velkých výzkumných infrastruktur schválených k poskytování podpory z veřejných prostředků na základě usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2015 č. 482 a usnesení vlády ČR ze dne 21. prosince 2015 č. 1066 a výzvu k předkládání návrhů nových velkých výzkumných infrastruktur. Veškeré potřebné informace i kontaktní údaje jsou uvedeny zde.

Metodický list s informacemi o interních termínech je dostupný zde.

 

Odborná komise pro posuzování plánu nákupu přístrojového vybavení

S cílem zvýšit efektivitu plánování nákupu nákladných přístrojů a zajistit informovanost o plánovaných nákupech byla Opatřením MU č. 3/2016 ustavena Odborná komise pro posuzování plánu nákupu přístrojového vybavení.

Komise provádí posuzování plánu nákupu přístrojového vybavení pro výzkum, jehož odhadovaná pořizovací cena přesáhne 1 mil. Kč včetně DPH. Zda je posouzení povinnou součástí interního schvalovacího procesu zveřejňují příslušné odbory projektové podpory RMU (Odbor pro rozvoj, Odbor výzkumu) v metodických pokynech vždy podle podmínek konkrétních výzev.

Přehled přístrojového vybavení MU

Pro zajištění informovanosti o stávajícm přístrojovém vybavení je v systému INET je dostupná Zařízení pro výzkum a výuku. Prostřednictvím této aplikace je možné jednoduché vyhledávání přístrojů pro výzkum podle názvu, fakulty atp. Aplikace obsahuje data z evidence majetku.

Seznam dostupného vybavení sdílených laboratoří CEITEC

http://www.ceitec.cz/equipment-and-services-2015-final/f32585

Informace o možnosti volného využití přístrojů v rámci sdílených laboratoří CEITEC MU jsou k dispozici zde:

http://www.ceitec.cz/projekt-ceitec-open-access/t1368

Více informací poskytne: Mgr. Kateřina Vágnerová, tel. 549 49 8039, katerina.vagnerova@ceitec.muni.cz.


nahoru