| | | |


Interní projekty

Interní projekty

Grantová agentura MU

 

GA MU nabízí granty:

a) pro doktorské studenty a akademické pracovníky - projekty Vysokoškolského specifického výzkumu (dále jen "specifický výzkum"),

b) pro magisterské studenty - projekty Programu rektora Masarykovy univerzity na podporu tvůrčí činnosti studentů (příprava diplomových prací, tvorba studentských časopisů),

c) pro vědecko-výzkumné pracovníky - projekty Programu podpory výzkumu.

Úplné znění směrnice MU č. 8/2017 upravující pravidla Grantové agentury MU naleznete zde.

 

Výroční zpráva za rok 2013 - 2015.


 

Aktuální výzvy

Specifický výzkum pro 2018

  • soutěžní lhůta 5. 9. 2017 - 31. 10. 2017
  • více informací zde

Mezioborové výzkumné projekty pro 2018

  • soutěžní lhůta 5. 9. 2017 - 31. 10. 2017
  • více informací zde

 

 


nahoru