| | | |


Uplatnění Mgr. absolventů MU po 1–2 letech v praxi

Cílem průzkumu „Uplatnění absolventů MU po 1–2 letech v praxi“ je zachycení vazby mezi příležitostmi pro absolventy na trhu práce a jejich využitím a také hodnocení předpokladů, jež pro absolventy vstupující do praxe vytvořilo studium Masarykovy univerzity.

Cílovou skupinou jsou magisterští absolventi prezenčního studia z předchozích dvou let. Jedná se tedy o absolventy, kteří za sebou mají jednoletou až dvouletou zkušenost v praxi. Průzkum je zaměřen na tyto tematické okruhy:

  • současné uplatnění absolventů,
  • okolnosti získání prvního zaměstnání po absolutoriu,
  • pohyby absolventů na trhu práce,
  • hodnocení prvního i současného zaměstnání,
  • hodnocení vybraných komponent studia na MU,
  • další vybrané informace.

Průzkum byl uskutečněn poprvé v roce 1996 a jeho realizace se postupně ustálila na dvouletou periodu.

Respondenti mohou do aktuálně běžícího průzkumu vstoupit zde (na základě obdrženého hesla).

Veškeré informace pro účastníky výzkumu ke zpracovávání dat jsou dostupné ZDE.

Zprávy z průzkumů a shrnutí výsledků:

Klikněte pro zobrazení leafletu k průzkumu z roku 2015

Výsledky 2015 (absolventi z let 2013–2014), Leaflet 2015
Výsledky 2013 (absolventi z let 2011–2012)
Výsledky 2011 (absolventi z let 2009–2010)
Výsledky 2009 (absolventi z let 2007–2008)
Výsledky 2007 (absolventi z let 2005–2006)


nahoru