| | | |


Uchazeči a středoškoláci – vnímání MU

V průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 realizovala MU vlastní šetření mezi uchazeči o studium, kteří si podali přihlášku na MU. Průzkumem byli osloveni občané ČR, SR i ostatní cizinci a zúčastnilo se jej 4 669 respondentů.

Analýza získaných odpovědí přinesla cenné poznatky týkající se přijímacího řízení, vnímání MU či silných a slabých stránek MU vůči ostatním vysokým školám v ČR.

 Klikněte pro zobrazení leafletu k průzkumu z roku 2017

Zpráva z průzkumu (s omezeným přístupem) a leaflet jsou k dispozici zde:

Zpráva, Leaflet

 


 

Realizované šetření mezi uchazeči, kteří si podali přihlášku na MU, navazuje na již dříve realizovaný průzkum mezi středoškoláky.

Cílem průzkumu Image Masarykovy univerzity optikou studentů středních škol v ČR a SR bylo zmapovat, jaká kritéria uplatňují současní středoškoláci na výběr vysoké školy a jak si v jejich očích stojí Masarykova univerzita. Dotazováni byli čeští a slovenští středoškoláci ve 3. a 4. ročníku, kteří zvažují vysokoškolské studium.

Sběr dat se uskutečnil v listopadu – prosinci 2016 prostřednictvím online dotazníku. Průzkumu se zúčastnilo 778 středoškolských studentů z ČR a 318 středoškolských studentů ze SR. Výsledky průzkumu napomáhají definovat stávající pozici Masarykovy univerzity mezi ostatními VŠ u potenciálních uchazečů o studium.

Klikněte pro zobrazení leafletu k průzkumu z roku 2016

Hlavní závěry průzkumu (s omezeným přístupem) a leaflet jsou k dispozici zde:

Výsledky, Leaflet


nahoru