| | | |


Termíny a podklady pro přípravu DZ MU 2016–2020

Koordinátor přípravy DZ MU 2016–2020: Ing. Šárka Řehořová

Příprava DZ MU 2016–2020

Akademický senát MU - schvalování: 19. 10. 2015

Vědecká rada MU - projednání: 6. 10. 2015

Akademický senát MU - diskuze: 21. 9. 2015

Správní rada MU - projednání: 21. 9. 2015

Kolegium rektora: 15. 9. 2015

Jednání s děkany a řediteli VŠ ústavů: 8. 9. 2015

Kolegium rektora: 23. 6. 2015

Diskuze s komorami AS MU: 19. 6. 2015, 22. 6. 2015

Správní rada MU: 15. 6. 2015

Společné diskuzní setkání všech pracovních skupin

Termín: 25. 6. 2015, Brno, Augustiniánské opatství,
začátek v 10:00 v Mendelově refektáři (příchod od 9:30).

Termín: 3. 6. 2015, Brno, Augustiniánské opatství,
začátek v 10:00 v Mendelově refektáři (příchod od 9:30).

Jednání pracovních skupin, nominovaných rektorem a děkany, k přípravě DZ MU 2016–2020

Vzdělávání

Garant pracovní skupiny - rektor Mikuláš Bek, složení pracovní skupiny je dostupné zde.

Termíny: 24. 4. 2015 10:00-13:00 (RMU, č. 445)
             15. 5. 2015 9:00-12:00 (RMU, č. 445)

Výzkum

Garant pracovní skupiny - prorektor Petr Dvořák, složení pracovní skupiny je dostupné zde.

Termíny:  4. 5. 2015 13:00-15:00 (RMU, č. 475)
            18. 5. 2015 16:00-18:00 (RMU, č. 476)

 

Třetí role

Garant pracovní skupiny - prorektor Ivan Malý, složení pracovní skupiny je dostupné zde.

Termíny: 23. 4. 2015 13:00-16:00 (RMU, č. 445)
             12. 5. 2015 9:00-12:00 (RMU, č. 445)

Materiály pro jednání pracovních skupin

Materiály pouze pro členy pracovních skupin, vedení MU a děkany fakult:

Strategické a analytické dokumenty:


nahoru