| | | |


Dlouhodobý záměr MU 2016–2020 a návazné dokumenty

Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Masarykovy univerzity (hodnocení MU za léta 2012–2016, případně první polovinu roku 2017 v návaznosti na VŠ zákon, §77b), jež je součástí žádosti o institucionální akreditaci (dokumenty s omezeným přístupem):


Základními komponentami strategického plánování na celouniverzitní úrovni jsou:

Kontaktní osobou pro oblast strategického plánování je Ing. Šárka Řehořová.


nahoru