| | | |


Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings

Žebříček QS ve svém hodnocení přikládá velkou váhu principu peer review, tedy systému zpětné vazby od akademiků a zaměstnavatelů absolventů (dohromady 50 %). Tyto zpětné vazby pak mohou vyvážit kulturní odlišnost. Díky peer review mají šanci na umístění i humanitně zaměřené univerzity. 

Dle nejnovějších výsledků mezinárodního žebříčku QS se Masarykova univerzita v roce 2017 zařadila mezi top 600 univerzit světa. Umístila se na pozici mezi 551. a 600. místem.

Úspěchem letošního roku je prvenství MU v rámci českých institucí co do počtu citací na akademického pracovníka v rámci hodnocení žebříčku QS. MU je dále druhou nejlépe hodnocenou českou univerzitou v indikátorech internacionalizace (podíl zahraniční studentů a akademiků).

Oborové žebříčky QS

Kromě hlavního žebříčku vydává QS také oborové žebříčky. V roce 2017 bylo hodnoceno celkem 46 oborů, které spadají pod 5 oblastí: Arts & Humanities, Engineering & Technology, Life Sciences and Medicine, Natural Sciences a Social Sciences and Management.

Indikátory a váhy v  oborových žebříčcích se liší od indikátorů v hlavním žebříčku QS WUR. Hodnocení oborových žebříčků QS je založeno na 4 indikátorech: zpětné vazby od akademiků, zpětné vazby od zaměstnavatelů, citovanosti a H-indexu, přičemž každý obor má rozdílné váhy u každého z indikátorů, aby se zohlednila specifika jednotlivých vědních disciplín.

Masarykova univerzita se v roce 2017 umístila celkem ve 4 oborech. Nejúspěšnější je v oborech Agriculture & Forestry (201.–250.) a Linguistics (251.–300.). Dále se umístila v oborech Medicine (401.–450.) a Biological Sciences (451.–500.).

Indikátory a jejich váhy v hlavním žebříčku QS

Indikátory QS a jejich váhy

(klikněte pro zvětšení)

Indikátor

Popis

Váha

Akademické Peer Review

Vážené skóre za 5 let z dotazníku zpětné vazby. V roce 2017 bylo sesbíráno 75 015 odpovědí (v roce 2016: 74 651 odpovědí akademiků; v roce 2015: 76 798 odpovědí; 2014: 63 676 odpovědí; 2013: 62 084 odpovědí). 
(odborníci vybírají 30 top světových a 10 top domácích institucí, o kterých si myslí, že mají nejlepší úroveň výzkumu)

40 %

Zpětná vazba od zaměstnavatelů

Vážené skóre za 5 let z dotazníku zpětné vazby od 40 455 zaměstnavatelů v roce 2017 (v roce 2016: 37 781 odpovědí; v roce 2015: 44 226 odpovědí; 2014: 28 759 odpovědí; 2013: 27 957 odpovědí)

10 %

Počet studentů na akademické pracovníky

Počet studií ku průměrnému přepočtenému počtu akademických a VaV pracovníků

20 %

Citace na akademické pracovníky

Počet citací (bez sebecitací) ze Scopus (typy dokumentů: article, review, conference paper, book, book chapter, article in press, business article) ku průměrnému přepočtenému počtu akad. a VaV pracovníků za posledních 6 let

20 %

Internacionalizace – studenti

Podíl zahraničních studií (včetně Slovenska) z celkového počtu studií

5 %

Internacionalizace – zaměstnanci

Podíl akad. a VaV pracovníků ze zahraničí (včetně Slovenska) z celkového počtu akad. a VaV pracovníků

5 %


nahoru