| | | |


Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings

Žebříček QS ve svém hodnocení přikládá velkou váhu principu peer review, tedy systému zpětné vazby od akademiků a zaměstnavatelů absolventů (dohromady 50 %). Tyto zpětné vazby pak mohou vyvážit kulturní odlišnost. Díky peer review mají šanci na umístění i humanitně zaměřené univerzity.

V globálním žebříčku QS World University Rankings se Masarykova univerzita v roce 2018 umístila na 571.–580. místě z celkem 1 011 hodnocených institucí. V rámci žebříčku se svým výsledkem zařadila mezi 56 % nejlepších univerzit. 

Úspěchem letošního roku je zejména zařazení mezi nejlepších 400 univerzit dle průzkumu světové reputace, který je realizován mezi akademiky po celém světě.

Oborové žebříčky QS

Kromě hlavního žebříčku vydává QS také oborové žebříčky. V roce 2018 bylo hodnoceno celkem 48 oborů, které spadají pod 5 oblastí: Arts & Humanities, Engineering & Technology, Life Sciences and Medicine, Natural Sciences a Social Sciences and Management.

Indikátory a váhy v  oborových žebříčcích se liší od indikátorů v hlavním žebříčku QS WUR. Hodnocení oborových žebříčků QS je založeno na 4 indikátorech: zpětné vazby od akademiků, zpětné vazby od zaměstnavatelů, citovanosti a H-indexu, přičemž každý obor má rozdílné váhy u každého z indikátorů, aby se zohlednila specifika jednotlivých vědních disciplín.

Masarykova univerzita se oborovém hodnocení QS zveřejněném v roce 2018 umístila celkem v 5 oborech. Nejúspěšnější je v oborech Agriculture & Forestry (201.–250.) a Linguistics (201.–250.). Dále se umístila v oborech Medicine (401.–450.), Biological Sciences (451.–500.) a poprvé také v oboru English Language & Literature (251.–300.)

Indikátory a jejich váhy v hlavním žebříčku QS

Indikátory QS a jejich váhy

(klikněte pro zvětšení)

Indikátor

Popis

Váha

Akademické Peer Review

Vážené skóre za 5 let z dotazníku zpětné vazby. V roce 2018 bylo sesbíráno 83 877 odpovědí (v roce 2017: 75 015 odpovědí akademiků; v roce 2016: 74 651 odpovědí; v roce 2015: 76 798 odpovědí; 2014: 63 676 odpovědí). 
(odborníci vybírají 30 top světových a 10 top domácích institucí, o kterých si myslí, že mají nejlepší úroveň výzkumu)

40 %

Zpětná vazba od zaměstnavatelů

Vážené skóre za 5 let z dotazníku zpětné vazby od 42 862 zaměstnavatelů v roce 2018 (v roce 2017: 40 455; v roce 2016: 37 781 odpovědí; v roce 2015: 44 226 odpovědí; 2014: 28 759 odpovědí)

10 %

Počet studentů na akademické pracovníky

Počet studií ku průměrnému přepočtenému počtu akademických a VaV pracovníků

20 %

Citace na akademické pracovníky

Počet citací (bez sebecitací) ze Scopus (typy dokumentů: article, review, conference paper, book, book chapter, article in press, business article) ku průměrnému přepočtenému počtu akad. a VaV pracovníků za posledních 6 let

20 %

Internacionalizace – studenti

Podíl zahraničních studií (včetně Slovenska) z celkového počtu studií

5 %

Internacionalizace – zaměstnanci

Podíl akad. a VaV pracovníků ze zahraničí (včetně Slovenska) z celkového počtu akad. a VaV pracovníků

5 %


nahoru