| | | |


Zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce

Výzva Interreg V-A SK-CZ/2018/09

Deadline 31. 1. 2019

Výzva na stránkách ŘO Interreg Slovensko - Česká republika

Výtah z výzvy - nejdůležitější informace

Měřitelné ukazatele pro 1.1

Oprávněné aktivity 1.1

 

Pokud plánujete předložení projektové žádosti do výzvy, prosím informujte Marcelu Vrchotovou na OPR.

Jednotlivé projektové záměry není nutné předem konzultovat, počet žádostí není omezený.

Předložení žádostí podléhá na RMU procesu schválení. K němu je třeba doložit průvodku k návrhu projektu z ISEP a stručnou anotaci projektu s uvedením zdrojů předfinancování nebo dofinancování. Případné požadavky finanční účasti RMU je třeba předem konzultovat s paní kvestorkou.

V případě požadavku přidání osoby oprávněné k práci v ITMS2014+ prosím kontaktujte Marcelu Vrchotovou - OPR, tel. 3127, vrchotova@rect.muni.cz

Vzor anotace


nahoru