| | | |


PO 3 Rozvoj místních iniciativ

PO 3 Rozvoj místních iniciativ

Dne 1.6.2018 byla vyhlášená výzva v PO 3 Rozvoj místních iniciativ. Deadline výzvy je 27.9.2018.

Více informací na stránce poskytovatele

Výtah z výzvy připravený OPR

Pokyny pro zájemce z MU při předložení projektu

  • v případě zájmu o předložení projektu prosím kontaktujte Mgr. Marcelu Vrchotovou OPR
  • v případě, že budete zakládat žádost v ITMS14+ je třeba mít registraci v tomto systému. Registraci zajišťuje hromadně OPR. Sběr žádostí je 15. 8. 
  • Projekty podléhají povinnosti schválení vedením. Projektové žádosti nebo partnerské smlouvy předkládejte k podpisu společně s průvodkou návrhu projektu a anotace projektu nejpozději 20. 9. 2018.
  • MU nekoordinuje projektové záměry. Navrhovatelé mohou uzavírat partnerství se slovenskými instuticemi bez konzultace s OPR RMU.

Seminář pro žadatele se koná ve Zlíne dne 3. 9. 2018. Více informací zde. 


nahoru