| | | |


Fond malých regionů Bílé Karpaty

AKTUÁLNÍ VÝZVYA Č. 2: ZVÝŠENÍ ATRAKTIVNOSTI KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ PRO OBYVATELE A NÁVŠTĚVNÍKY PŘESHRANIČNÍHO REGIONU

 

DEADLINE PRO PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTÍ JE 25. 1. 2019

 

SPOLUFINANCOVÁNÍ: 15%

FORMA FINANCOVÁNÍ: REFUNDACE - TJ. PLNÉ PŘEDFINANCOVÁNÍ PROJEKTU PŘÍJEMCEM

ALOKACE NA PROJEKT: 3 000 - 30 000 €

VÝTAH Z VÝZVY  - STRUČNÉ INFORMACE K VÝZVĚ

PREZENTACE ZE SEMINÁŘE PRO ZÁJEMCE

PREZENTACE NA STRÁNKÁCH POSKYTOVATELE

PŘÍLOHY VÝZVY, O KTERÉ MŮŽETE POŽÁDAT OPR RMU:

 • č. 3 Doklad o jmenování statutárního zástupce
 • č. 4 Zmocnění osoby oprávněné k zastupování žadatele
 • č. 5 Výpis z rejstříku trestů statutárního orgánu a jeho zástupců
 • č. 6a Čestné prohlášení pro předkladatele z ČR
 • č. 8 Dohoda o spolupráci partnerů - OPR zajistí podpis po kontrole PravO RMU (kontrolu iniciuje předkladatel z HS)
 • Kopii smlouvy o zřízení příjmového účtu (některý z účtů MUNI)

DETAILNÍ INFORMACE K VÝZVĚ NAJDETE NA STRÁNCE POSKYTOVATELE 

 

 

SCHVALOVACÍ PROCES NA MUNI

 • Svůj úmysl předložit projektovou žádost do FMP prosím hlaste co nejdříve Marcele Vrchotové tel. 3127 na OPR RMU k domluvě o dalším postupu.
 • Žádost na podpis předložte nejpozději v pátek 18. 1. 2019. Po podpisu je třeba ještě přílohy i podepsanou žádost nahrát na CD
 • Před podpisem příloh a žádosti je třeba dodat průvodku návrhu projektu podepsanou na úrovni HS a anotaci k projektu, která je zásadní pro schválení projektu vedením MUNI

 

AKTUÁLNÍ VÝZVYA Č. 3: ZVÝŠENÍ KVALITATIVNÍ ÚROVNĚ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MÍSTNÍCH A REGIONÁLNÍCH AKTÉRŮ

 

DEADLINE PRO PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTÍ JE 6. 2. 2019

 

SPOLUFINANCOVÁNÍ: 15%

FORMA FINANCOVÁNÍ: REFUNDACE - TJ. PLNÉ PŘEDFINANCOVÁNÍ PROJEKTU PŘÍJEMCEM

ALOKACE NA PROJEKT: 3 000 - 20 000 €

VÝTAH Z VÝZVY  - STRUČNÉ INFORMACE K VÝZVĚ

PREZENTACE ZE SEMINÁŘE PRO ZÁJEMCE

PREZENTACE NA STRÁNKÁCH POSKYTOVATELE

PŘÍLOHY VÝZVY, O KTERÉ MŮŽETE POŽÁDAT OPR RMU:

 • č. 3 Doklad o jmenování statutárního zástupce
 • č. 4 Zmocnění osoby oprávněné k zastupování žadatele
 • č. 5 Výpis z rejstříku trestů statutárního orgánu a jeho zástupců
 • č. 6a Čestné prohlášení pro předkladatele z ČR
 • č. 8 Dohoda o spolupráci partnerů - OPR zajistí podpis po kontrole PravO RMU (kontrolu iniciuje předkladatel z HS)
 • Kopii smlouvy o zřízení příjmového účtu (některý z účtů MUNI)

DETAILNÍ INFORMACE K VÝZVĚ NAJDETE NA STRÁNCE POSKYTOVATELE 

 

SCHVALOVACÍ PROCES NA MUNI

 • Svůj úmysl předložit projektovou žádost do FMP prosím hlaste co nejdříve Marcele Vrchotové tel. 3127 na OPR RMU k domluvě o dalším postupu.
 • Žádost na podpis předložte nejpozději v pátek 30. 1. 2019. Po podpisu je třeba ještě přílohy i podepsanou žádost nahrát na CD
 • Před podpisem příloh a žádosti je třeba dodat průvodku návrhu projektu podepsanou na úrovni HS a anotaci k projektu, která je zásadní pro schválení projektu vedením MUNI


 

 

 

 

 

 

 

 


nahoru