| | | |


INTERREG CENTRAL EUROPE

O PROGRAMU

 Informace k aktuální výzvě na stránkách poskytovatele. Deadline 25. ledna 2018

 • Program Bude realizován na území 9 států: Rakousko (celá země), Česká republika (celá země), Německo (vybrané regiony), Maďarsko (celá země), Itálie (vybrané regiony), Polsko (celá země), Slovenská republika (celá země), Slovinsko (celá země) a Chorvatsko (celá země).

  Strategie programu se zaměřuje na výzvy, potřeby a potenciál na nadnárodní úrovni, tj. cílem je řešení společných problémů nadnárodního významu. Do projektů se budou moci zapojit subjekty z veřejného i soukromého sektoru. Projekty mají být  pro projektové partnery z České republiky nadále spolufinancovány z ERDF (EFRR) do výše 85% způsobilých výdajů

 • Prioritní osa 1     

  Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy
  1.1 Zlepšit udržitelné vazby mezi aktéry systémů inovací pro posílení regionální inovační kapacity ve střední Evropě
  1.2 Zlepšit znalosti a podnikatelské dovednosti s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace ve středoevropských regionech

  Prioritní osa 2    

  Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě
  2.1 Vytvářet a realizovat řešení zaměřená na zvýšení energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejné infrastruktuře
  2.2 Zlepšit územně založené strategie nízkouhlíkového energetického plánování a politiky přispívající ke zmírňování klimatických změn
  2.3 Zvýšit kapacity pro plánování mobility ve funkčních městských oblastech s cílem snížit emise CO2

  Prioritní osa 3    

  Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě
  3.1 Rozvíjet kapacity pro integrované řízení ochrany životního prostředí s cílem zajistit ochranu a udržitelné využívání přírodního dědictví a zdrojů
  3.2 Rozvíjet kapacity pro udržitelné využívání kulturního dědictví a zdrojů
  3.3 Zlepšit řízení životního prostředí funkčních městských oblastí s cílem vytvořit z nich místa, kde se bude lépe žít

  Prioritní osa 4   

  Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě
  4.1 Zlepšit plánování a koordinaci systémů regionální osobní dopravy s cílem zajistit lepší napojení na vnitrostátní a evropské dopravní sítě
  4.2 Zlepšit koordinaci mezi subjekty působícími v oblasti nákladní dopravy s cílem zvýšit využití ekologických multimodálních dopravních řešení.
 • Řízením programu je, stejně jako u stávajícího programu, pověřeno Město Vídeň a současně pokračuje národní koordinace na území jednotlivých členských států (pro ČR – MMR). Administrativní a technickou podporu pro program nadále zajišťuje Společný sekretariát se sídlem ve Vídni.

  Odkaz na webové stránky Programu: http://www.central2020.eu/

  Národní kontaktní místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR


nahoru