| | | |


OP Nadnárodní spolupráce

Operační program Nadnárodní spolupráce je rozdělen do několika zón. Česká republika patří do zóny Střední Evropa a OP Nadnárodní spolupráce sdílíme s Rakouskem, Polskem, částí Německa, Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, částí Itálie a z nečlenských zemí s částí Ukrajiny.

Účelem spolupráce je zajištění dostupnosti znalostí a nástrojů pro vytváření partnerství, aby se předešlo zbytečnému opakování činností a objevování již objeveného. Podporováno bude vytváření partnerství a sítí podporujících dosahování konkrétních výstupů a výsledků, které přímo vedou ke konkrétním budoucím iniciativám a investicím.

Masarykova univerzita se jako partner projektu může účastnit projektů zaměřených na:

  • usnadňování/umožňování inovace ve Střední Evropě
  • zlepšování dostupnosti Střední Evropy a v rámci ní
  • odpovědné užívání životního prostředí
  • zvyšování konkurenceschopnosti a atraktivity měst a regionů

Zdroj financování: Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF).

Národní kontaktní místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Mapa Nadnarodni spoluprace 


nahoru