| | | |


OP Meziregionální spolupráce

Operační program Meziregionální spolupráce je společný pro všechny členské státy EU, Norsko a Švýcarsko. Zaměřuje se na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných orgánů na regionální a místní úrovni s cílem výměny a přenosu zkušeností a zajištění společného rozvoje přístupů a nástrojů, které zlepší účinnost politiky regionálního rozvoje. Hlavními oblastmi spolupráce jsou inovace a znalostní ekonomika, životní prostředí a ochrana před riziky.

Masarykova univerzita se jako partner projektu může účastnit obou základních typů projektů:

1) výměna zkušeností aktérů na regionální a místní úrovni ve vymezených oblastech za účelem označení nejlepších postupů a vývoje nových nástrojů a přístupů, které jsou pak přejímány do praxe;

2) přenos zkušeností prostřednictvím spolupráce v sítích, kde budou zkušenější regiony v příslušné oblasti předávat své zkušenosti méně zkušeným regionům.

Zdroj financování: Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF).

Národní kontaktní místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Mapa Meziregionalni spoluprace 


nahoru