| | | |


ESPON 2013

ESPON 2013 (Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost) je výzkumný program, který je zaměřen na podporu výzkumu v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje. Program ESPON 2013 bude podporovat politiku územní soudržnosti a harmonického rozvoje evropského území. Zajistí srovnatelné informace, doklady, analýzy a scénáře týkající se rámcových podmínek pro rozvoj regionů a větších územních celků.

Masarykova univerzita se může stát partnerem projektu, který se zaměřuje na:

  • aplikovaný výzkum územního rozvoje, konkurenceschopnosti a soudržnosti: posouzení evropských územních trendů, perspektiv a dopadů politik;
  • cílenou analýza založenou na poptávce uživatelů: evropská perspektiva rozvoje různých typů území;
  • vědeckou základnu a nástroje: územní indikátory a data, analytické nástroje a vědecká podpora
  • kapitalizaci, vlastnictví a účast: výstavba kapacit, dialog a síťové propojení

Zdroj financování: Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF).

Národní kontaktní místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.


nahoru