| | | |


Přeshraniční spolupráce ČR-Slovensko

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko je určen pro české kraje Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský, ze slovenské strany jde o Trenčínský, Trnavský a Žilinský kraj. V případě operačních programů přeshraniční spolupráce je důležitý přeshraniční dopad projektu, kdy přínos z realizace projektu musí mít prokazatelně obě strany hranice. Projekty musí dále zahrnovat příjemce z obou zemí, kteří spolupracují nejméně dvěma z těchto způsobů: společná příprava, společné provádění, společné využívání pracovníků a společné financování.

Masarykova univerzita se může stát partnerem projektu, který se zaměřuje na:

  • zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu,
  • ochranu životního prostředí,
  • podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu,
  • podporu zlepšování vzdělávacích a sociálních služeb,
  • podporu spolupráce hospodářských subjektů a transferu technologií,
  • podporu přeshraniční spolupráce územních samospráv na obou stranách hranice.

Zdroj financování: Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF).

Národní kontaktní místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

 

 


nahoru