| | | |


OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko je určen pro české kraje Jihočeský, Jihomoravský a Vysočina, z rakouské strany jde o regiony Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland Nordteil, Mühlviertel a město Vídeň. V případě operačních programů přeshraniční spolupráce je důležitý přeshraniční dopad projektu, kdy přínos z realizace projektu musí mít prokazatelně obě strany hranice. Projekty musí dále zahrnovat příjemce z obou zemí, kteří spolupracují nejméně dvěma z těchto způsobů: společná příprava, společné provádění, společné využívání pracovníků a společné financování.

Masarykova univerzita se může stát partnerem projektu, který se zaměřuje na:

  • zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu,
  • ochranu životního prostředí,
  • podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu,
  • podporu vzdělávání a sociální integrace,
  • podporu spolupráce hospodářských subjektů a transferu technologií,
  • podporu přeshraniční spolupráce územních samospráv na obou stranách hranice.

Zdroj financování: Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF).

Národní kontaktní místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Mapa CR-Rakousko 

Projekty realizované na MU

Fakulta informatiky realizuje projekt s názvem Konstruktivní mezinárodní komunikace v kontextu informačních a komunikačních technologií (iCom) se schválenou částkou k realizaci ve výši 5,9 mil. Kč s datem realizace 2.1.2011 - 31.12.2013. Více informací o projektu najdete zde.

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí na Přírodovědecké fakultě realizuje projekt s názvem MONAIRNET se schválenou částkou 5,7 mil.Kč. Projekt bude ukončen 31.12.2012.  Více informací o projektu najdete zde.

Ekonomicko-správní fakulta realizuje od 1.9.2011 - 31.8.2013 projekt s názvem Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech se schválenou částkou 7,4 mil. Kč.

Přírodovědecká fakulta, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) realizuje projekt s názvem Soil Strategy Network in the Danube Region - improving soil quality / efficient measures against erosion / strengthening awareness of soil / soil as an archive (SONDAR CZ - AT) s rozpočtem 3,3 mil. Kč. Projekt je realizován v období 1.4.2012 - 30.6.2014. Více informací zde.


nahoru