| | | |


OP Lidské zdroje a zaměstnanost

AKTUÁLNÍ VÝZVY - ZDE

Metodické doporučení k externímu auditu OPLZZ - zde

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanostje zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

Pro Masarykovu univerzitu je zajímavá především v oblasti podpory 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života. Hlavním záměrem této oblasti podpory je odstraňování nerovností mezi ženami a muži, s důrazem na skupinu žen, kterým je vhodné vytvářet podmínky pro umožnění sladění pracovního a rodinného života tak, aby mohly být zapojeny na trhu práce a věnovat se zároveň plnohodnotnému rodinnému životu, případně aby se po době péče o děti mohly snadno vrátit na trh práce. Dále byla MU úspěšná v prioritní ose 5 Mezinárodní spolupráce, která je zaměřena zejména na přímou podporu inovací prostřednictvím mezinárodní výměny zkušeností a dovedností, které představují nákladově efektivní způsob pro ověření návrhů politik.

Projekty realizované na MU

 

MU příjemce

Ceitec realizuje v oblasti podpory 3.4 projekt s názvem Work-life balance vědeckých pracovníků projektů OP VaVpI (reg. č. CZ.1.04/3.4.04/76.00133) ve výši 7 701 924 Kč. Realizace začala 1.4.2012.

Fakulta informatiky uspěla v oblasti podpory 3.4 s projektem s názvem Rodina a práce - prosazování příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života v ICT (CZ.1.04/3.4.04/76.00146) ve výši 7 684 989 Kč. Realizace začala 1.4.2012.

Fakulta sociálních studií realizuje od 1.12.2012 projekt s názvem Aktivní matching: Strategická podpora poradenství na pracovním trhu (CZ.1.04/5.1.01/77.00400) s rozpočtem ve výši 4 403 546 Kč. Další informace na webových stránkách projektu. 

 

MU partner

Filozofická fakulta byla v období 1.9.2010 - 31.7.2012 partnerem s finančním příspěvkem ve výši 1 057 827 Kč projektu s názvem Strategie Age Managementu v České republice (CZ.1.04/5.1.01/51.00079) příjemce Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

Filozofická fakulta je v období 1.12.2012 - 30.11.2014 nefinančním partnerem projektu realizovaného společností SPONDEA, o.p.s. s názvem Usnadnění vstupu na trh práce osobám z rodin s výskytem domácího násilí - přenos dobré praxe ze zemí EU pro práci s celou rodinou jako systémem (CZ.1.04/5.1.01/77.00290).

Fakulta sociálních studií je od 1.6.2012 - 31.5.2014 partnerem s finančním příspěvkem ve výši 168 000 Kč projektu realizovaného Organizací pro pomoc uprchlíků, o.s. s názvem Začínáme znovu (CZ.10.04/3.3.05/75.00160). 

 

 

Zdroj financování a další informace: Evropský sociální fond (ESF)

Řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

 


nahoru