| | | |


ROP Jihovýchod

Regionální operační program NUTS II Jihovýchod je určen pro region soudržnosti Jihovýchod sestávající z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury.

Masarykova univerzita jako veřejná vysoká škola nemůže být příjemcem dotace z ROP Jihovýchod, ale může se stát partnerem projektů zaměřených například na výstavbu a technické zhodnocení škol, školských zařízení a infrastruktury pro další vzdělávání zaměřené na zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce včetně pořízení a modernizace učebních pomůcek a vybavení, sloužících přímo k výuce.

Zdroj financování: Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF).

Řídící orgán: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod.


nahoru