| | | |


Pregraduální vzdělávání II

Dne 25. února bylo vyhlášeno avízo výzvy Pregraduální vzdělávání II.

Informace k výzvě z MŠMT 

Výtah z avíza výzvy

Vyhlášení výzvy je plánované na 11. března, ukončení příjmu žádostí je plánované na 28. června.

Za MU je možné předložit jeden projekt. Výzva je omezená pouze na fakulty, které uskutečňují vzdělávací programy pro studenty - budoucí učitele.

Kontaktní osobou pro přípravu projektu je Ing. Martin Kopecký, kopecky@sci.muni.cz

 

Další informace Mgr. Marcela Vrchotová, OPR RMU, vrchotova@rect.muni.cz, tel. 3127

 


nahoru