| | | |


Pregraduální vzdělávání

Pregraduální vzdělávání 02_16_038

Výzva je vyhlášena do vyčerpání alokace nebo rozhodnutí ŘO o ukončení, nejpozději

však do 31. 5. 2017

 

Bližší informace na stránkách MŠMT naleznete zde.

 

Text výzvy

 

Příloha 1 - Indikátory

 

Příloha 2 - Hodnotící kritéria

Dotazníkové šetření pro příjemce

 

Další materiály k výzvě

 

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část, verze 4

 

Specifická pravidla výzvy Pregraduální vzdělávání verze 1

 

Materiály připravené OPR

 

Výtah z výzvy a klíčové informace ze specifické části pravidel připravený OPR

 

Přílohy projektové žádosti Doklad o oprávněnosti žadatele (Statut) a Prokázání vlastnické struktury žadatele jsou k dispozici v aktuální verzi na záložce Společné přílohy do projektů ESIF

 

Koordinátor výzvy : koordinací výzvy je pověřený doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D., děkan PdF

Kontaktní osoba na PdF: Ing. Martina Dvořáková

Kontaktní osoba na OPR: Mgr. Marcela Vrchotová

 

Další užitečné rady a doporučení, jak postupovat při přípravě projektové žádosti najdete na záložce Dokumenty a Společné přílohy do IS KP 14+.

 

Pokud jste zde poprvě a o procesu přípravy projektů na MU zatím nemáte moc informací, seznamte se s nejdůležitějšími body v článku "Víte, že..."

 

MŠMT

 

Sledujeme pro Vás aktuální verze výzvy i Pravidel na stránkách MŠMT a o změnách Vás informujeme prostředníctvím aktualit na těchto stránkách a rozesílaném Newsletteru. O všem důležitém se tedy dozvíte včas. Pokud byste si chtěli informace sledovat sami, zde je odkaz na stránky MŠMT s výzvou Pregraduální vzdělávání.


nahoru