| | | |


PO3: Výzva „Podpora žáků se zdravotním postižením I“

Výzva byla vyhlášena do 2.12.2016

Bližší informace na stránkách MŠMT naleznete zde.

Text výzvy

Příloha 1 - Indikátory

Příloha 2 - Hodnotící kritéria

Další materiály k výzvě

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část, verze 3

Specifická pravidla výzvy Podpora žáků se zdravotním postižením I verze 1

Materiály připravené OPR

Výtah z výzvy a klíčové informace ze specifické části pravidel připravený OPR

Text výzvy je shodný s textem avíza výzvy, ve výtahu výzvy byla upřesněna pouze povinná cílová skupina.

Seznam příloh projektové žádosti

Přílohy, které se zpracovávají v listinné podobě  - vzory MŠMT zatím nejsou k dispozici. V seznamu jsou vyznačeny oranžově. 

Koordinátor výzvy : koordinací výzvy je pověřená prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

S návrhy zapojení do výzvy se prosím obracejte na vedoucí projektového oddělení na PdF Ing. Martinu Dvořákovou.
Kontaktní osobou za OPR je Mgr. Marcela Vrchotová

Další užitečné rady a doporučení, jak postupovat při přípravě projektové žádosti najdete na záložce Dokumenty a Společné přílohy do IS KP 14+.

Pokud jste zde poprvě a o procesu přípravy projektů na MU zatím nemáte moc informací, seznamte se s nejdůležitějšími body v článku "Víte, že..."

MŠMT

Sledujeme pro Vás aktuální verze výzvy i Pravidel na stránkách MŠMT a o změnách Vás informujeme prostředníctvím aktualit na těchto stránkách a rozesílaném Newsletteru. O všem důležitém se tedy dozvíte včas. Pokud byste si chtěli informace sledovat sami, zde je odkaz na stránky MŠMT s výzvou Podpora žáků se zdravotním postižením


nahoru