| | | |


Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výtah z výzvy Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

V případě zájmu o předložení projektové žádosti prosím kontaktujte Marcelu Vrchotovou (vrchotova@rect.muni.cz, tel. 3127) do 16. září 2019. Poté bude svolána koordinační schůzka pro zájemce za účelem domluvy dalšího postupu.

 

Odkaz na dokumenty výzvy

Metodický dopis č. 2 ke Specifickým pravidlům - změna počtu krajů v aktivitě č. 3.

FAQ k výzvě

 


nahoru