| | | |


Inovace v pedagogice

 

Výzva je uveřejněná na stránkách MŠMT.

 

PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO VÝZVY INOVACE V PEDAGOGICE

Pokyn OPR k předkládání žádostí do výzvy Inovace v pedagogice

Anotace projektu - vzor k  vyplnění - informace na vedení

Společné přílohy do projektů - statut, výroční zpráva, plná moc pror. Pitrové

Interní dokumenty MU - postup při žádosti o plnou moc, zřizení el.podpisu

 

 TERMÍNY

Do 21. 8. zaslat na OPR podklady pro informace na vedení: průvodka a anotace

3 dny před plánovaným podpisem žádosti (nejpozději 27. 8.) informovat o této skutečnosti OPR 


nahoru