| | | |


PO3: Výzva „Inkluzivní vzdělávání“

Výzva byla ukončena dne 18.12.2015

Za MU byl podán 1 projekt s názvem "Společně v rozmanitosti - s respektem v jinakosti (IMPAKT) a 2 projekty partnerské.

Dokumenty k avízu výzvy naleznete na stránkách MŠMT zde.

OPR zpracoval souhrnný přehled nejdůležitějších informací k výzvě, který si můžete stáhnout zde.

Koordinátorem výzvy na MU je doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.,

Kontaktními osobami za OPR je Mgr. Marcela Vrchotová


nahoru