| | | |


Implementace a strategie digitálního vzdělávání I

Výzva byla vyhlášena 1. 11. 2016

Bližší informace na stránkách MŠMT naleznete zde.

Text výzvy

Příloha 1 - Indikátory

Příloha 2 - Hodnotící kritéria

Příloha 3 - Návrh projektu ISDV I, v souboru word Návrh projektu ISDV I

Další materiály k výzvě

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část, verze 4

Specifická pravidla výzvy Implementace strategie digitálního vzdělávání verze 1

Oprávněným žadatelem  jsou veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, které mají akreditovaný magisterský studijní program v oblasti pedagogických věd zaměřený na přípravu učitelů prvního stupně základní školy a zároveň studijní program zaměřený na přípravu učitelů mateřské školy a zároveň akreditované studijní obory vedoucí k získání odborné kvalifikace učitel druhého stupně základní školy nebo učitel střední školy (akreditované v různých studijních programech).

Vzhledem k podmínkám vyhlášené výzvy se MU (PdF)  bude účastnit jako partner jiného subjektu.

Kontaktní osobou za OPR je Mgr. Marcela Vrchotová

MŠMT

Sledujeme pro Vás aktuální verze výzvy i Pravidel na stránkách MŠMT a o změnách Vás informujeme prostředníctvím aktualit na těchto stránkách a rozesílaném Newsletteru. O všem důležitém se tedy dozvíte včas. Pokud byste si chtěli informace sledovat sami, zde je odkaz na stránky MŠMT s výzvou Implementace strategie digitálního vzdělávání I.


nahoru