| | | |


PO3: Výzva „Budování kapacit pro rozvoj škol“

Aktuální informace Odboru pro rozvoj k Výzvě

Změna vzoru přílohy CV Odborného pracovníka, informace zde.

 

Řídící orgán zveřejnil ke dni 20. ledna 2016 text výzvy č. 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol I.
Koordinátorem Výzvy je děkan PdF doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.Pokud některé HS projeví zájem o zapojení do této Výzvy, má povinnost o tomto svém záměru informovat koordinátora Výzvy a zaslat konkrétní projektový záměr vedoucí oddělení projektové podpory na PdF Ing. Martině Dvořákové. 
Kontaktní osobou za OPR je Mgr. Marcela Vrchotová

Zápis ze semináře pro žadatele

Zápis ze semináře pro žadatele z 2.2.2016.

Prezentace ze semináře na MŠMT. Ppt prezentace zde

Výzva

Text výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol I.

Přílohy výzvy

Monitorovací indikátory

Hodnotící kritéria

Rozpočet 

Další materiály k výzvě

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část, verze 3

Pravidla pro žadatele a příjemce  - specifická část, verze 1

Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část verze 2

IS KP 14+

Materiály připravené OPR

Výtah z výzvy a klíčové informace ze specifické části pravidel připravený OPR

Seznam příloh projektové žádosti

Další užitečné rady a doporučení, jak postupovat při přípravě projektové žádosti najdete na záložce Dokumenty a Společné přílohy do IS KP 14+.

Pokud jste zde poprvě a o procesu přípravy projektů na MU zatím nemáte moc informací, seznamte se s nejdůležitějšími body v článku "Víte, že..."

MŠMT

Sledujeme pro Vás aktuální verze výzvy i Pravidel na stránkách MŠMT a o změnách Vás informujeme prostředníctvím aktualit na těchto stránkách a rozesílaném Newsletteru. O všem důležitém se tedy dozvíte včas. Pokud byste si chtěli informace sledovat sami, zde je odkaz na stránky MŠMT s výzvou Budování kapacit pro rozvoj škol I.


nahoru