| | | |


Prioritní osa 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

V programu OP VVV nejsou vypsány žádné výzvy relevantní pro MU

 

DOMŮ

nahoru