| | | |


Interní dokumenty MU k OP VVV

SMĚRNICE A POKYNY MU K PROJEKTŮM

Směrnice a pokyny MU k projektům

 

PLNÉ MOCI DO PROJEKTŮ V ISKP 14+

Metodické doporučení OPR pro vystavování plných mocí do ISKP14+

Organizační řád Masarykovy univerzity platný od 1.1.2019

Metodický list Právní odboru RMU "Používání pověření a plných mocí na Rektorátu Masarykovy univerzity

Aplikace pro vkládání plných mocí v úřadovně

 

GDPR INFORMACE PRO PROJEKTY

GDPR - Informace pro projekty

 

POSTUP PŘI REALIZACI EXTERNÍCH KONTROL A INTERNÍCH AUDITŮ NA PROJEKTECH OP VVV

Postup při realizaci externích kotrol a interních auditů na projektech OP VVV

METODICKÝ POSTUP PŘI PŘEDKLÁDÁNÍ PARTNERSKÝCH SMLUV K PODPISU

Metodický postup OPR při předkládání partnerských smluv na podpis statutárním zástupcem aktuální k 29. 6. 2018

Aktualizovaná partnerská smlouva vzor MŠMT k 26. 6. 2018

Aktualizovaná partnerská smlouva upravená  vzor RMU s využitím úložiště ISKP14+

k 26. 6 .2018

REGISTR SMLUV

Směrnice MU 5/2016 Evidence a uveřejňování smluv

POSTUP PŘI ZAJIŠTĚNÍ KVALIFIKOVANÉHO PODPISU

Postup při zajištění kvalifikovaného certifikátu na MU (jak požádat o zřizení)

TABULKA PRO ROZPAD FINANCOVÁNÍ

Tabulka s rozpadem spolufinancování 

Součástí materiálů předkládaných vedení v procesu schvalování projektu na MU je tabulka s rozpadem spolufinancování, která se předkládá jako doklad o tom, že všechna zúčastněná HS ve společném projektu berou na vědomí své finanční závazky

Tabulka s rozpadem spolufinancování

Tabulka s rozpadem spolufinancování - návod

 

NEWSLETTER OPR

Newsletter OPR je informačním materiálem, ve kterém jsou souhrnně nabízeny aktuální informace k operačním programům za dané období. Najdete zde.

 

STANOVISKA ODBORŮ RMU K RŮZNÝM PROBLEMATIKÁM

Stanovisko OEF RMU k nepřímým nákladům v projektech OP VVV (26. 11. 2015)

 

Pojistná smlouva Allianz do 31.12.2019

Pojistná smlouva do zpráv o udržitelnosti OP VK a OP VaVpI

Odkaz na pojistnou smlouvu v registru smluv


nahoru