| | | |


Diskuse, předběžné informace

Diskuzní fórum OP VVV bylo založeno za účelem sdílení a výměny informací souvisejících s přípravou a realizací projektů OP VVV. Primárně by zde měly být řešeny a komunikovány aktuální otázky a problémy, které v souvislosti s OP VVV vyvstanou. 

S ohledem na požadavek projektových týmů sdílet také předběžné informace jsme se rozhodli využít platformy kruhy v IS, kde budou tyto informace zveřejňovány v sekci nástěnka.

Zde vstoupíte do kruhu OPR.

V případě dotazů či žádostí o zařazení mezi osoby s povoleným přístupem pište, prosím, na adresu: foltyn@rect.muni.cz


nahoru