| | | |


OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci bylo možné v programovém období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU).

OP VK se zaměřoval na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů.

Základní informace o OP VK naleznete ZDE.

Základní informace k programovému období 2007-2013 naleznete ZDE.

 

Užitečné odkazy:

 

Co všechno najdete na našich webových stránkách k OP VK?

  • INFORMACE PRO KOORDINÁTORY - seznam koordinátorů OP VK, zápisy z porad koordinátorů, diskuzní fórum
  • INTERNÍ DOKUMENTY - směrnice a pokyny MU, nepojmenovaná smlouva, per diems, smlouva o výpůjčce
  • DOKUMENTY VYDANÉ MŠMT a JmK - příručky pro příjemce a žadatele, metodické dopisy, metodické pokyny, newslettery, metodika MI, znění OP VK a Prováděcího dokumentu, Benefit 7
  • KOMUNIKACI S MŠMT - osobní náklady, ekonomika, veřejné zakázky, monitorovací indikátory, duševní vlastnictví
  • MONITOROVACÍ ZPRÁVY - elektronická a listinná verze MZ, pokyny k vyplnění, metodické pokyny OPR k předkládání MZ, plné moci, podpisové vzory, výpisy z provozního účtu
  • UDRŽITELNOST - metodické pokyny MŠMT a JmK
  • PUBLICITU - design manuál MU, manuály vizuální identity, logolinky, grafické návrhy propagačních předmětů, měsíčník MUNI věnovaný projektům
  • VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - newslettery, metodické výklady, formuláře, užitečné odkazy
  • PŘEHLED PROJEKTŮ OP VK NA MU

 

OPVK_MU_rgb

 


nahoru