| | | |


Priority a oblasti podpory

 

  

Prostřednictvím OP VaVpI jsou realizovány intervence ve 5 prioritních osách.  Žadatelé kromě MŠMT mohou využít první čtyři prioritní osy.

Prioritní osa 1 - Evropská centra excelence

Jejím cílem je vytvoření omezeného počtu špičkových center s kvalitní VaV infrastrukturou schopných zapojit se do mezinárodní spolupráce v rámci ERA a ESFRI, a vytvářet poznatky vyzužitelné v aplikační sféře.

Prioritní osa 2 - Regionální VaV centra

Zaměřuje se na zajištění regionálních VaV kapacit určených pro tvorbu a přenos poznatků a posílení spolupráce VaV institucí s aplikační sférou.

Prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV

Zaměřuje se na zajištění podmínek pro ochranu, šíření a uplatnění výsledků, popularizaci VaV, dostupnost vědeckých informací a zefektivnění VaV politiky.

Prioritní osa 4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Podporuje infrastrukturu pro výuku na vysokých školách, spojenou s výzkumem s přímým dopadem na nárůst lidských zdrojů pro VaV aktivity a lepší připravenost absloventů pro praxi.

nahoru