| | | |


Interní dokumenty MU

Pokyny kvestora:

Pokyn k podávání žádostí o podporu z OP VaVpI 

Pokyn k řízení projektů OP VaVpI

Pokyn k zajištění personální udržitelnosti projektů OP VaVpI

Metodické listy:

 

Pokyn základních nastavení pro plánování a řízení staveb OP VaVpI

Formuláře MU pro podání projektových záměrů do OP VaVpI:

Externí audit:

 

Pojistná smlouva Allianz do 31. 12. 2019:

Pojistná smlouva je ke stažení zde.

Odkaz na pojistnou smlouvu v registru smluv

 Ekonomické informace:


nahoru