| | | |


Detail Aktuality

Výzva Interreg Slovensko - ČR

19.10.2020

Dne 15. 10. byla vyhlášená nová výzva NTERREG V-A SK–CZ/2020/12 z Programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek, specifický cíl 1.1 „Zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce“. Termín uzávěrky přijímání žádostí je 15. 1. 2021.

Veškeré informace k výzvě jsou uveřejněny na stránkách poskytovatele.

Informace k výzvě pro zájemce z MU a výtah základních informací najdete na tomto webu ma záložce OP Slovensko - ČR.

Konzultace na poradním orgánu pro výzvu si můžete domluvit na KrÚ JMK u paní Mgr. Martiny Blatné po vyplnění a odeslání formuláře s projektovým záměrem.  Více informací na záložce OP Slovensko - ČR.

V případě zájmu o předložení projektu prosím konktaktujte Mgr. Marcelu Vrchotovou (vrchotova@rect.muni.cz, tel. 3127)

Mgr. Marcela Vrchotová, 19.10.2020 12:08

nahoru